Plant Cymru yn Galw am Fwy o Firi Nel!

05/11/2014

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Dyddiadur Nel!

Yn dilyn llwyddiant ysgubol straeon Na, Nel! i blant rhwng 7 a 9 oed yn gynharach eleni mae’r Lolfa newydd gyhoeddi Dyddiadur Nel! gan yr awdures doreithiog Meleri Wyn James.

 

Mae Meleri wedi treulio’r chwe mis diwethaf yn teithio o gwmpas ysgolion a gwyliau yn rhannu anturiaethau merch ddrygionus o’r enw Nel gyda phlant Cymru, ac mae’r straeon wedi profi mor boblogaidd nes i’r llyfrau cyntaf werthu i gyd.  Cafodd y straeon eu hailargraffu yn gynharach y mis hwn ac maent ymhlith y dewisiadau ar gyfer plant blynyddoedd 3-4 yn Darllen Dros Gymru, cystadleuaeth llyfrau plant Cyngor Llyfrau Cymru 2014-15.

 

Mae Meleri, sy’n dod o Aberystwyth, yn cyfaddef i’w phlant ei hun ei hysbrydoli wrth greu Nel, Cymraes ddireidus sy’n hoffi cael hwyl. Cafodd ei hannog i lunio dyddiadur ar ôl gweld ymateb plant i’r straeon cyntaf.

 

“Mae plant wrth eu boddau yn rhannu direidi Nel ac yn defnyddio eu dychymyg i lunio straeon ac ro’n i eisiau creu llyfr fyddai’n cynnig mwy o hwyl Nel a chyfle i blant nodi eu hanturiaethau eu hunain,” meddai Meleri sy’n byw yn Aberystwyth ers dros ddeng mlynedd gyda’i gŵr Sion Ilar a ddyluniodd y dyddiadur.

 

“Mae’r dyddiadur yn cyflwyno hanesion ac arferion Cymreig, yn yr un modd â straeon Na, Nel!,” meddai Meleri a fagwyd ym Meulah ac Aber-porth. “Mae’n llawn o hiwmor Nel ac mae yna jôcs a chartwnau a syniadau am bethau i blant eu gwneud. Mae digon o le i blant ysgrifennu am beth maen nhw wedi bod yn ei wneud hefyd. Dwi ddim yn meddwl bod yna ddim byd fel hyn yn y Gymraeg ar hyn o bryd.”

 

Dyddiadur Nel! yw ail gyfrol Meleri i blant, ond mae’r awdures brofiadol eisoes wedi cyhoeddi pymtheg o gyfrolau i oedolion a’r arddegau. Mae’n awdur colofn ddigri i gylchgrawn Y Wawr am y profiad o fod yn fam ac yn olygydd creadigol i wasg y Lolfa. Cafodd Dyddiadur Nel ei ddylunio gan Sion Ilar sy’n Bennaeth Adran Ddylunio Cyngor Llyfrau Cymru ac mae’n cynnwys lluniau deniadol gan yr artist John Lund o Gaerdydd.

 

“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr i weld ymateb plant a rhieni i’r dyddiadur,” meddai Meleri. “Mae’n mynd i fod yn Nadolig prysur rhwng popeth achos byddaf wrthi’n ysgrifennu straeon ar gyfer cyfrol newydd o straeon am Nel fydd yn cael ei chyhoeddi yn y gwanwyn. Y gobaith yw creu cyfres o lyfrau er mwyn annog plant i ddarllen ac i ddefnyddio eu dychymyg.”

 

Cyhoeddodd Meleri ei chyfrol gyntaf ar ôl ennill Medal Ryddiaith Eisteddfod yr Urdd Taf Elai yn 1991. Mae ei llyfrau wedi cyrraedd rhestr fer Gwobr Nofel 2000 Gwasg Gomer a Rhestr Fer Gwobr Tir na-Nog 2006.

 

Lansiwyd Na, Nel! yn Ysgol Gynradd Beulah, sef hen ysgol Meleri. “Dwi'n adnabod tair merch fach sydd eisoes wedi gwirioni efo'r llyfr, sydd wedi ei ddarllen o glawr i glawr ac sy'n edrych ymlaen yn barod at ddechrau sgwennu eu pytiau eu hunain,” meddai Nia Peris, Mam Lleucu Siôn, un o’r plant cyntaf i ddarllen y dyddiadur.  Pris Dyddiadur Nel! a gyhoeddir gan Y Lolfa yw £4.95.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net