Plant yn meddiannu Amgueddfa y Glannau

18/11/2015

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Cafodd Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ei meddiannu gan ddisgyblion lleol fel rhan o ddiwrnod cenedlaethol Kids in Museums yr wythnos ddiwethaf.

 

Mae dros 50 o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Townhill wedi treulio'r wythnosau diwethaf yn gweithio ar y cyd â staff yr Amgueddfa, y cartwnydd Huw Aaron, yr awdur Thomas Docherty ac Awdur Llawryfog Pobl Ifainc Cymru, Martin Daws, ar arddangosfa ynghylch yr awdur o Gymru Roald Dahl, a hithau'n ganrif ers ei eni. 

 

Bydd yr arddangosfa yn cynnwys model 3D maint llawn, wedi'i greu o'u darluniau, fydd yn eistedd ar un o'r cadeiriau darllen sy'n ganolbwynt i'r oriel. 

 

Ar ddydd Iau 12 Tachwedd, roedd cyfle i'r disgyblion gymryd rhan mewn gweithdy ysgrifennu creadigol yn ogystal â gweithio'n agos â staff yr Amgueddfa i ddatblygu'r arddangosfa newydd. 

 

Wrth sôn am y diwrnod, dywedodd y Swyddog Arddangosfeydd Jacqui Roach: “Mae hon yn ffordd wych i ddisgyblion gymryd rhan a dylanwadu ar yr hyn sydd i'w weld mewn amgueddfa. 

“Nhw sy'n penderfynu beth sy'n cael ei gynnwys yn arddangosfa Roald Dahl, ac maent yn dysgu am y profiad o gynllunio arddangosfeydd. Mae'n wych hefyd eu bod yn cael cymryd rhan mewn rhywbeth fydd yn para blwyddyn, yn hytrach nag un diwrnod.”

 

Mae Leisa Bryant, Swyddog Addysg yr Amgueddfa, wrth ei bodd â'r canlyniad. Dywedodd: “Mae wedi bod yn bleser gweithio gyda'r disgyblion a'r athrawon o Ysgol Gynradd Townhill a gweld eu holl syniadau gwych a chreadigol ar gyfer y project hwn. “Mae'r Diwrnod Meddiannu yn gynllun gwych sy'n rhoi llais i ddisgyblion mewn amgueddfeydd ac yn gyfle iddynt ddatblygu sgiliau newydd tu allan i'r dosbarth,” ychwanegodd. 

 

Bydd yr arddangosfa i'w gweld yn yr Oriel y Cyflawnwyr o fis Chwefror 2016 tan ddiwedd y flwyddyn. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru