Plant yn meddiannu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

15/11/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Fe fydd plant wedi meddiannu Llyfrgell Genedlaethol Cymru heddiw ac yn gwneud y gwaith y mae staff y Llyfrgell yn ei wneud fel arfer.

Mae'r gweithgareddau'n rhan o Ddiwrnod Meddiannu Kids in Museums, sef diwrnod pan fydd plant a phobl ifanc yn meddiannu amgueddfeydd, orielau a sefydliadau celfyddydau drwy Gymru gyfan. Yn y Llyfrgell Genedlaethol bydd disgyblion Ysgol Brynsierfel, Llanelli yn cymryd cyfrifoldeb dros amrywiol dasgau yn gyhoeddus a thu ôl i’r llenni.

 

Plant Llanelli fydd yn stampio a didoli eitemau wrth iddynt gyrraedd y casgliad, cyrchu llyfrau ac eitemau eraill o’r casgliad ar gyfer darllenwyr, yn hongian arddangosfa, digido eitemau o’r casgliad, monitro diogelwch yr adeilad, gweithio yn y dderbynfa a thywys ymwelwyr o gwmpas ein arddangosfeydd.

 

Mae Kids in Museum yn elusen annibynnol sy’n gweithredu ar draws gwledydd Prydain i geisio gwneud amguddfeydd ac orielau yn llefydd mwy croesawgar i blant a theuluoedd.

 

Dysgu am bwrpas a gwerth

 

Dywedodd Rhodri Morgan, Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Edrychwn ymlaen at groesawu disgyblion Blwyddyn 4 Ysgol Brynsierfel, Llwynhendy yma i’r Llyfrgell Genedlaethol yn ystod Diwrnod Meddiannu yng Nghymru, ar ddydd Iau, Tachwedd 15fed. Bydd gwethredu’r tasgau a’r cyfrifoldebau sydd wedi eu darparu ar eu cyfer yn ffordd gyffrous i’r plant ddysgu am bwrpas a gwerth sefydliad cenedlaethol, ynghyd â’r gwahanol elfennau sy’n rhaid eu cynnal mewn gweithle enfawr fel y Llyfrgell.“