Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

02/10/2019

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Bydd Aelod Seneddol Ifanc Ceredigion Thomas Kendall yn ymuno â dros 300 o ASI eraill i gymryd rhan yn ddadl flynyddol Senedd Ifanc Prydain yn Siambr y Tŷ’r Cyffredin, Llundain, sy’n cael ei gadeirio gan Siaradwr Tŷ’r Cyffredin, Rt Hon John Bercow AS ym is Tachwedd.

Bydd pobl ifanc ar draws Prydain yn trafod pum prif fater sy’n bwysig iddyn nhw. Cyn y ddadl fawr, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn arwain ymgyrch Gwneud eich Marc yng Ngheredigion.

 

Ymgyrch Gwneud eich Marc, sy’n ynghlwm â Senedd Ieuenctid Prydain, yw arolwg barn pobl ifanc mwyaf ym Mhrydain. Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn annog pobl ifanc rhwng 11 a 18 oed i gymryd rhan yn yr ymgyrch i gyfrannu tuag at beth sy’n cael ei drafod yn Nhŷ’r Cyffredin gan Aelodau Seneddol Ifanc yn hwyrach yn y flwyddyn.

 

Mae’r bleidlais flynyddol Gwneud eich Marc, sydd wedi digwydd ers 2011, yn cynnwys 10 polisi sydd wedi’u hethol gan Aelodau o’r Senedd Ieuenctid, gan gynnwys Iechyd Meddwl, mynd i’r afael â Throsedd Cyllyll, Tlodi Plant, Pleidleisio’n 16 a Diogelu’r Amgylchedd. Disgwylir i ymgyrch eleni gyrraedd cannoedd o filoedd o bobl ifanc dros Brydain, sy’n cael ei gefnogi gan Gyngor Ieuenctid Prydain. Blwyddyn ddiwethaf, fe wnaeth 1,109,788 o bobl ifanc o bob cwr o Brydain gymryd rhan yn yr ymgyrch.

 

Gyda chefnogaeth ASI Ceredigion, Thomas Kendall a’r Dirprwy ASI, Huw Jones, bydd Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn casglu papurau pleidleisio o bob Ysgol Uwchradd, Coleg a Chlwb Ieuenctid yng Ngheredigion. Bydd y bleidlais yn cau yng Ngheredigion ar 7 Hydref a bydd y canlyniadau'n cael eu cyflwyno i Gyngor Ieuenctid Prydain.

 

Llwyfan i bobl ifanc

 

Yr aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Wasanaethau Dysgu, Dysgu Gydol Oes a Hamdden yw Cynghorydd Catrin Miles. Meddai: “Mae’n hynod o bwysig bod pobl ifanc yn cael llwyfan i rannu eu barn, yn benodol ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw. Mae Senedd Ieuenctid Prydain yn gyfle i Lundain glywed pobl ifanc yn trafod materion sydd bwysicaf iddyn nhw. Mae’r Ymgyrch Gwneud eich Marc sy’n arwain at ddadl y Senedd Ieuenctid yn gyfle gwerthfawr i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ar draws Ceredigion gael dylanwad ar y materion sy’n cael eu trafod yn Nhŷ’r Cyffredin ym Mis Tachwedd. Rwy’n annog i bob person ifanc i gymryd eu pleidlais.”