Pobl ifanc yn trefnu gig yng Ngwynedd

21/11/2017

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae criw o bobl ifanc o ardal Dyffryng Peris yng Ngwynedd wedi ymuno i drefnu gigs cerddorol ei hunain yn ardal Llanberis. Bydd gig gyntaf ‘Gigs y Gilfach Ddu’ yn cael ei chynnal yng Nghlwb Llanberis ar Ragfyr 28ain, 2017 gyda’r bandiau lleol Alffa, Papur Wal ac Y Reu.

Wedi sylweddoli nad oedd cymaint o gyfleoedd i fynychu digwyddiadau cerddorol yn y fro aeth y criw ati i drefnu gigs eu hunain dan yr enw ‘Gigs y Gilfach Ddu’, gan dynnu ar hanes a dylanwad y chwarel ar gerddoriaeth yr ardal.

 

Dywedodd Marged Rhys sy’n wreiddiol o Fethel ac yn bellach yn byw yng Nghaernarfon a’n ymddiddori mewn cerddoriaeth gyfoes Gymraeg; “Rydw i wedi gwirioni bod Caernarfon wedi troi’n ‘hwb’ ar gyfer gigs Cymraeg, gyda Nosweithiau 4a6 yn trefnu digwyddiadau di-ri yng Nghlwb Canol Dre, Neuadd y Farchnad yn trefnu gigiau gyda’r mawrion fel Bryn Fôn a Yws Gwynedd o bryd i’w gilydd, a Copa yn mynd ati hefyd i drefnu gigs gyda’r hen ffefrynnau fel Jarman a Maffia. Ond roeddwn i’n poeni bod yr ‘hwb’ yma ar draul ardaloedd eraill cyfagos oedd yn arfer bod a’u sîns cerddoriaeth fyw fyrlymus.”

 

Mae bandiau adnabyddus wedi hanu o Ddyffryn Peris yn cynnwys Derwyddon Dr Gonzo a’r Hights oedd yn denu cynulleidfaoedd mawrion dros Gymru a thu hwnt. Gydag Ysgol Uwchradd Brynrefail yn cynhyrchu cerddorion gwych fel buddugwyr Brwydr y Bandiau 2017, Alffa, mae’n siom nad oes llawer o gyfleoedd i fandiau ifanc fireinio eu crefft yn lleol.

 

Sôn am Sîn

 

Dywedodd Gethin Griffiths a Chris Roberts, sy’n rhedeg blog gerddorol Sôn am Sîn, ac yn gyn-ddisgyblion o Ysgol Brynrefail; “Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r criw trefnu Gigs y Gilfach Ddu. Yn llwch hen gigs y Bedol a’r Fricsan, lleoliadau sydd wedi cau neu’n newid dros y blynyddoedd diwethaf, rydym yn gobeithio bydd Gigs y Gilfach Ddu yn adfywio’r sîn gerddoriaeth fyw yn y fro.”

 

Bydd gig gyntaf Gigs y Gilfach Ddu yn cael ei chynnal yng Nghlwb Cymdeithasol Llanberis ar Ragfyr 28ain gyda’r bandiau lleol, Alffa a Papur Wal, yn cefnogi un o fandiau mwyaf cyffrous y blynyddoedd diwethaf, Y Reu.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru