Prif Weinidog Cymru yn ymweld â'r Gwyddonle

Bu’r Prif Weinidog Carwyn Jones yn ymweld â phabell y GwyddonLe ar Faes Eisteddfod Yr Urdd yng Nghaerffili ddoe. 

 

Mae pabell y GwyddonLe a noddir gan Brifysgol Abertawe yn arddangos darpariaeth wyddonol Y Brifysgol drwy gyfrwng arddangosiadau ac arbrofion a gynhelir drwy gydol y dydd.

 

Yn ystod ei ymweliad, fe brofodd Y Prif Weinidog drosto'i hun arbrofion gwyddonol gyda nitrogen hylifol, cafodd ddysgu am echdynnu DNA yng nghwmni Dr. Heledd Iago o Ysgol Feddygol y Brifysgol, ac fe gafodd y cyfle hefyd i ddal seren fôr yn ei law.

 

Yn dilyn yr ymweliad meddai Carwyn Jones, "Mae'n braf gweld cymaint o weithgareddau arloesol ym meysydd gwyddoniaeth a thechnoleg ar faes yr Eisteddfod yn y GwyddonLe, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg, a bod yr Urdd, Prifysgol Abertawe ac S4C yn parhau i adeiladu yn flynyddol ar eu portffolio o weithgareddau blaengar ac amrywiol ar gyfer pobl ifanc."

 

Ychwanegodd Yr Athro. Iwan Davies Dirprwy Is-Ganghellor y Brifysgol: "Yr oedd yn bleser croesawu'r Prif Weinidog i'r GwyddonLe, ac yn braf hefyd i weld cymaint o blant o bob oed yn mwynhau'r gweithgareddau."

 

"Mae Prifysgol Abertawe yn hyrwyddo rhaglenni 'ymestyn allan' ar gyfer ieuenctid er mwyn ceisio eu hysbrydoli ynghylch maes gwyddoniaeth. Mae'r GwyddonLe yn gyfle arbennig i gyfathrebu ein negeseuon i bob oedran, gan ysgogi diddordeb yn y gwyddorau, a'u hannog i barhau a'u hastudiaethau yn y Brifysgol hon rhyw ddydd. "

 

"Mae Prifysgol Abertawe yn ymfalchïo yn y berthynas sydd gennym gydag Eisteddfod yr Urdd a hoffem ddymuno pob llwyddiant i'r Brifwyl gan obeithio y bydd pawb yn cael cyfle i ymweld â'r babell i fwynhau'r wledd o weithgareddau sydd ar gael."

 

Mae'r GwyddonLe ar agor yn ddyddiol rhwng 10am a 4pm.