Prifysgol Abertawe'n cadw llyfr nodiadau "coll" Dylan Thomas yng Nghymru

11/12/2014

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth

Jeff Towns: Cadeirydd Cymdeithas Dylan Thomas

Llwyddodd Prifysgol Abertawe i sicrhau y bydd un o lyfrau nodiadau Dylan Thomas y cafodd ei ailddarganfod yn ddiweddar yn aros yng Nghymru ac ar gael i ysgolheigion.

 

Llwyddodd y Brifysgol i brynu'r llyfr am £85,000 mewn arwerthiant yn Sotheby's ar ôl bod ar goll am ddegawdau cyn iddo ddod i'r fei yn ddiweddar.

Mae'n un o bum llyfr nodiadau y defnyddiodd Dylan Thomas – mae'r pedwar arall ym Mhrifysgol Talaith Efrog Newydd yn Buffalo.

Disgrifiodd yr Athro John Goodby, arbenigwr rhyngwladol ar Dylan Thomas a golygydd rhifyn canmlwyddiant ei gerddi, y darganfyddiad fel "y Greal Sanctaidd i ysgolheigion Thomas", a'r mwyaf cyffrous er marwolaeth y bardd ym 1953.
 
Meddai Jeff Towns, Cadeirydd Cymdeithas Dylan Thomas a pherchennog Dylans Bookstore, a fu'n cynnig ar ran y Brifysgol yn yr arwerthiant,

"Ni allaf ddychmygu unrhyw beth mwy priodol a phwrpasol i ddod â blwyddyn gyfan o ddathlu bywiog canmlwyddiant yr awdur mawr i ben.

Petai unrhyw un wedi awgrymu'r fath beth fis Ionawr diwethaf, buaswn wedi dweud ei fod yn amhosib ar sawl cyfrif.
 
Mae dod â'r llyfr nodiadau coll hwn - mor drawiadol a theimladwy - yn ôl i Abertawe, i'w gadw yng Nghymru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, yn gyflawniad anferth, ac mae'n deimlad aruthrol cael bod yn rhan fach o hynny."
 
Caiff y llyfr nodiadau ei gadw yn Archifau Richard Burton y Brifysgol, y mae eisoes yn gartref i ddyddiaduron a phapurau eraill Burton y'u rhoddwyd i'r Brifysgol gan ei weddw, Sally, ac eitemau pwysig eraill, gan gynnwys papurau'r academydd a'r awdur, Raymond Williams, a Chasgliad Meysydd Glo De Cymru.

Meddai'r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe,

"Fel y brifysgol ym man geni'r bardd a noddwr Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, mae'n briodol ein bod wedi gallu sicrhau bod y llyfr nodiadau hwn yn aros yng Nghymru a'i fod ar gael i ysgolheigion.

 

Bydd y llyfr nodiadau yn ychwanegiad hyfryd i'n casgliad archif helaeth a phwysig."

 

Mae'r archifau'n agored i bawb drwy apwyntiad.

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net