Prifysgol Bangor ymhlith y gwyrddaf yn y byd

04/02/2016

Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae Prifysgol Bangor wedi codi chwe safle i fod yr 22ain prifysgol mwyaf gwyrdd yn y byd allan o gyfanswm o 400 o brifysgolion.

Mae tabl cynghrair a gynhyrchir gan Universitas Indonesia, yn tynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ledled y byd. Mae’n mesur y prifysgolion sy’n cymryd rhan yn ôl eu hymrwymiad iddatblygu rhwydwaith mewnol sydd yn ‘gyfeillgar i’r amgylchedd’.

 

Meddai Llywydd ac Is-ganghellor y Brifysgol, yr Athro John G. Hughes, "Rwy'n falch iawn bod Bangor yn parhau i godi drwy’r tabl. Rydym yn ymuno â phum Prifysgol arall ym Mhrydain sydd yn arwain y ffordd wrth ‘wyrddu’r’ sector addysg uwch ryngwladol. Mae ein cynnydd pellach yn dangos ein hymrwymiad parhaus i weithredu'n gadarnhaol i hyrwyddo cynaliadwyedd a gwella’r amgylchedd yn barhaus."

 

Meddai Ricky Carter, Rheolwr Amgylcheddol yn yr adran Ystadau a Chyfleusterau:"Mae’r newyddion diweddaraf yn dangos ein bod yn parhau i wneud cynnydd sylweddol nid yn unig ym Mhrydain ond yn fyd-eang. Rydym yn cwtogi ar ein defnydd o ynni a lleihau ein hôl troed carbon yn flynyddol. Bellach rydym yn ailgylchu mwy o wastraff nag erioed wrth i ni barhau i gynnal ein safonau amgylcheddol ISO14001 a thystysgrif amgylcheddol Draig Werdd Cymru."

 

Newyddion gwych

 

Ymatebodd Dr Einir Young, Pennaeth Datblygu Cynaliadwy, Prifysgol Bangor i'r cyhoeddiad trwy ddweud,"Rwy’n croesawu’r newyddion gwych. Mae ein hymdrechion yn arwain gwelliannau amgylcheddol ac effeithlonrwydd o ran adnoddau ym mhob rhan o'r sefydliad yn dwyn ffrwyth.  Rydym yn sylweddoli mai dim ond un agwedd ar yr agenda datblygu cynaliadwy ydi’r amgylchedd, ac rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar integreiddio arfer gynaliadwy  ym mhopeth a wnawn, trwy ein hymchwil, ein dysgu a'n cadwyn gyflenwi ein hunain."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru