Prifysgol Bangor yn cael sylw ar raglen Horizon

Bydd project ymchwil sy’n cael ei gynnal ym Mhrifysgol Bangor, yn cael sylw ar raglen y BBC, Horizon nos Fercher nesaf.

Mae Horizon, prif raglen gwyddoniaeth BBC 2, yn ymchwilio cyfnod newydd ym maes ymchwil i glefyd Alzheimer's sydd yn dod â gobaith i filoedd o bobol o amgylch y byd sy’n cael eu heffeithio â’r cyflwr. Yn ogystal ag edrych ar ddatblygiadau meddygol wrth adnabod a thrin cleifion gyda dementia, mae’r rhaglen hefyd yn edrych ar y newidiadau mewn arferion byw a all atal datblygiad y clefyd.

 

Bu gwneuthurwyr y rhaglen ym Mangor i ffilmio astudiaeth-achos o hap-dreial sydd yn cael ei chynnal ledled y DU er mwyncynorthwyo'r rhai hynny sydd yng nghyfnod cynnar dementia i ddatblygu strategaethau er mwyn cyflawni tasgau dydd i ddydd. Drwy hyn, daw budd deublyg, sef hwyluso’u bywydau, a hefyd ailgynnau'r rhannau o’r ymennydd sydd yn ymwneud â chynllunio a threfnu.

 

Tra yn y gogledd bu’r rhaglen yn ffilmio therapydd y project, Sue Evans, yn gweithio gydag un o gyfranogwyr y project ar yr amcanion yr oedd ef ei hun wedi eu gosod ar ei gyfer.

 

Arbenigwyr

 

Mae’r project a arweinir gan yr Athro Linda Clare sydd bellach ym Mhrifysgol Exeter, gynt o Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor ,hefyd yn cynnwys arbenigwyr o Ganolfan Datblygu Gwasanaethau Dementia Prifysgol Bangor ac NWORTH- Uned Treialon Clinigol Bangor, yn ogystal â’r unigolion ledled y rhanbarth sy’n cymryd rhan ac sydd yn y cyfnod cynnar o ddementia.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru