Prosiect Bocsŵn yn Ynys Môn ar fin lansio Cerddorfa Ieuenctid Ukulelee i bobl ifanc

12/04/2019

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect Bocsŵn yn Ynys Môn ar fin lansio Cerddorfa Ieuenctid Ukuleles Môn i blant a phobl ifanc rhwng 5-18 a fydd yn dechrau ym mis Mai.

Mae Richard Owen o Bocswn ar ymgyrch i wneud cerddoriaeth gymaint yn rhan ganolog o fywydau pobl ifanc ag ydyw i bobl hŷn yng nghymunedau Môn.  

 

Uchafbwynt cwrs ukuleles i breswylwyr Hafan Cefni, Llangefni, a mynychwyr o Heneiddio’n Dda oedd recordio eu cyflwyniad o ‘Calon Lân’. Mewn adborth, cytunodd y mynychwyr oll eu bod wedi elwa o’r sesiynau fel cyfrwng i gymdeithasu, dysgu sgiliau newydd, a chael hwyl. Eglurodd un o’r mynychwyr, John Harris, sy’n ddysgwr Cymraeg: “Ymunais oherwydd yr awyrgylch braf a’n bod yn dysgu rhywbeth newydd bob tro yn ogystal â chyfarfod pobl newydd. Mwynheais ddysgu canu Calon Lân”. Hefyd yn mynychu roedd Margaret Peters a ddywedodd: “Da ni’n cymdeithasu a chael hwyl, ac mae Richard yn dda iawn hefo ni. Ma gyno fo ffordd dda o ddysgu.”

 

Esboniodd Richard Owen o Bocsŵn: “Mae Bocsŵn yn cynnig cyfleoedd i bobl o bob oedran i fwynhau creu cerddoriaeth. Rydym yn cynnig sesiynau yn yr ysgolion, yn y gymuned ac i grwpiau penodol. Mae wedi bod yn brofiad hyfryd gweithio gyda’r grŵp sy’n cyfarfod yn Hafan Cefni wrth iddynt fagu profiad a sgiliau newydd tra’n cael andros o hwyl.”

 

Dywedodd Nia Thomas, sy’n arwain Menter Iaith Môn: “Mae Richard Owen ar gennad i hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg fel elfen ganolog i gyfoethogi Môn. Bwriad Cerddorfa Ieuenctid Ukuleles Môn yw hyfforddi rhwydwaith o gerddorion ifanc ar draws yr ynys, fydd, yn y dyfodol, yn ased i’w cymunedau mewn digwyddiadau neu drwy godi arian i elusen.”

 

I’r rhai nad ydynt yn rhydd i fynychu sesiynau Bocsŵn, mae cyfle i ddechrau ar y dysgu drwy wylio wyth o wersi ukuleles Cymraeg, rhad ac am ddim, ar sianel You Tube ‘Bocsŵn’. 

 

Cerddorfa Ukuleles i bobl ifanc

 

Fe fydd Cerddorfa Ieuenctid Ukuleles Môn i blant a phobl ifanc rhwng 5-18, fydd yn dechrau ar yr 2il o Fai yn Stiwdio 12, Llangefni. 

 

Bydd ukuleles ar gael i’w defnyddio, felly am wybodaeth bellach am y grŵp oed cynradd, rhwng 4-5pm, a’r grŵp oed uwchradd, rhwng 5:30-7pm, galwer neu ebostiwch Rich 01248 725700 07717366790 rich@mentermon.com.