Prosiectau trydan dŵr bach yn arbed arian, yn ôl ymchwil

Mae canfyddiadau ymchwil newydd gan Brifysgol Bangor a Trinity College, Dulyn yn dangos fod posib gwneud arbedion ariannol ychwanegol i’r diwydiant dŵr drwy gynhyrchu trydan gan ddefnyddio pŵer dŵr ar raddfa fach iawn.  

 

Mae’r ymchwil yn dangos y gallai arbedion ariannol o £1m y flwyddyn yng Nghymru yn unig, gyfrannu at gadw biliau’n isel.

 

Mae’r diwydiant dŵr yn defnyddio llawer o ynni er mwyn trin, pwmpio a dosbarthu dŵr a gwastraff o amgylch y wlad.  Canlyniad i hyn yw bod llawer iawn o nwyon tŷ gwydr hefyd yn cael eu rhyddhau, yn ogystal â’r gost ychwanegol sydd ar filiau’r defnyddwyr wrth i brisiau trydan gynyddu.

 

Bu’r project Hydro-BPT yn archwilio’r arbedion ariannol i’r diwydiant dŵr ac i gwsmeriaid pe bai tyrbinau pŵer dŵr yn cael eu gosod o fewn y system dŵr. 

 

Arbed arian

 

Roedd y canlyniadau’n gadarnhaol, gan ddangos bod potensial yng Nghymru, er enghraifft, i Ddŵr Cymru arbed £1 miliwn ychwanegol y flwyddyn drwy gynhyrchu oddeutu 10 miliwn cilowat o drydan gan ddefnyddio safleoedd trydan-dŵr bach.

 

Mae hynny‘n ddigon o drydan i bweru o leiaf 2,000 o gartrefi yng Nghymru, a hynny drwy harneisio’r dŵr sydd eisoes yn llifo o fewn y system. 

 

Ateb ymarferol

 

Croesawodd Mike Pedley, Pennaeth Ynni Dŵr Cymru, ganfyddiadau’r project gan ddweud, “Yn Dŵr Cymru rydym eisoes yn gwneud llawer o ddefnydd o ynni dŵr, ond mae’r project yma wedi bod yn fodd i amlygu lle y gallwn wneud mwy, pe bai’r dechnoleg yn datblygu. Mae offer fel falfiau sy’n lleihau pwysedd yn gyffredin yn rhwydweithiau pob cwmni dŵr, ond does yr un ar hyn o bryd sy’n cynnig ateb ymarferol ar gyfer y mwyafrif o safleoedd.”

 

“Mae’r project Hydro-BPT  wedi ein helpu ni i ddeall pethau’n well a dweud y lleiaf”, meddai Dr Prysor Williams,  arweinydd a chyd-ymchwilydd y project yn Ysgol Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a DaearyddiaethPrifysgol Bangor."

 

Ychwanegodd: “ Rydym yn gobeithio parhau i weithio efo Trinity College, Dulyn, y diwydiant dŵr ac eraill sydd â diddordeb  ar draws  yr Undeb Ewropeaidd  ar brojectau eraill a fydd yn adeiladu ar y gwaith hwn.  Does dim dwywaith nad yw’r diwydiant dŵr yn dangos ymwybyddiaeth o effeithlonrwydd ynni, a gall y tîm Hydro-BPT  eu cynorthwyo i sicrhau dyfodol mwy cynaliadwy”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru