Protest Iaith Caernarfon: diffyg gweithredu’r Llywodraeth

20/05/2014

Categori: Iaith, Newyddion

Gosod sticeri ar swyddfeydd y Llywodraeth yng Nghaernarfon

Mae ymgyrchwyr iaith wedi gosod sticeri ar swyddfeydd y Llywodraeth yng Nghaernarfon y bore yma gan alw ar i’r Prif Weinidog Carwyn Jones fabwysiadu newidiadau polisi mewn ymateb i ganlyniadau’r Cyfrifiad.

 

Gosododd yr ymgyrchwyr sticeri, gyda'r slogan “Llywodraeth Cymru - gweithredwch” arnyn nhw, dros ffenestri swyddfa'r Llywodraeth yn y dref tua wyth o'r gloch heddiw (Dydd Mawrth, Mai 20). Mae aelodau Cymdeithas yr Iaith yn galw ar y Llywodraeth i ymgorffori 6 phwynt sylfaenol yn ei pholisïau, megis addysg Gymraeg i bawb, tegwch ariannol i'r iaith, a threfn gynllunio newydd er budd ein cymunedau. Mae'r brotest yn rhan o ymgyrch ehangach y Gymdeithas sy'n rhoi pwysau ar Llywodraeth Lafur Cymru i weithredu ar frys dros y Gymraeg, yn dilyn cwymp yn nifer siaradwyr y Gymraeg.

 

Meddai Cen Llwyd, llefarydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Ymhell dros flwyddyn ers canlyniadau’r Cyfrifiad, mae’n hen bryd i’r Llywodraeth gyflwyno newidiadau polisi a fydd yn galluogi pawb yn ein gwlad i fyw yn Gymraeg. Rydyn ni’n galw ar y Llywodraeth i weithredu o ddifrif mewn chwe maes penodol, er mwyn sicrhau bod yr iaith yn tyfu. Gydag ewyllys gwleidyddol gall pethau newid, ond hyd yn hyn mae ymateb y Llywodraeth wedi bod yn chwerthinllyd. Ni fydd camau bach yn ymateb digonol i’r argyfwng - mae angen cymryd camau uchelgeisiol ym meysydd addysg, cynllunio ac ariannu. Gobeithio y bydd ein protestiadau yn eu sbarduno i weithredu .”

 

Ym mis Hydref 2013, cyhoeddwyd casgliadau'r Gynhadledd Fawr – ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar sefyllfa'r iaith yn dilyn canlyniadau argyfyngus y Cyfrifiad. Ymysg y prif argymhellion roedd: cynyddu'r buddsoddiad ariannol yn y Gymraeg yn gyffredinol; newidiadau radical i addysg Gymraeg ail iaith; a newidiadau i'r gyfraith gynllunio. Yn lle hynny, ym mis Tachwedd, cyhoeddodd y Prif Weinidog y byddai'n lansio ymgyrch i annog pobl i ddefnyddio eu Cymraeg bum gwaith y dydd. Doedd dim un gair am y Gymraeg ym Mil Cynllunio drafft y Llywodraeth.

 

Isod gwelwch rai o luniau'r brotest

 

Protest Cymdeithas yr Iaith yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru

 

Protest Cymdeithas yr Iaith yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru

 

Protest Cymdeithas yr Iaith yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru

 

Protest Cymdeithas yr Iaith yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru

 

 

Protest Cymdeithas yr Iaith yn swyddfeydd Llywodraeth Cymru

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net