Protest yn erbyn polisi iaith Cartrefi Cymunedol Gwynedd

20/01/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cwmni yn newid polisi recriwtio

Mae disgwyl rhai cannoedd i fynychu protest yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn yma i brotestio yn erbyn polisi recriwtio Cartrefi Cymunedol Gwynedd.

 

Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd ac mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn gwrthdystio oherwydd penderfyniad y cwmni i beidio gwneud y Gymraeg yn hanfodol mewn swyddi haen uchel.

 

Ym mis Medi y llynedd, penderfynodd Bwrdd Cartrefi Cymunedol Gwynedd hysbysebu dwy o'i swyddi haen uchel heb fod y gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol a heb osod amod fod rhaid i'r ymgeiswyr llwyddiannus ddysgu Cymraeg.

 

O ganlyniad i’r penderfyniad hwn,  fe ymddiswyddodd y Cynghorydd Siân Gwenllïan o fwrdd rheoli y corff. Fe wnaeth Comisiynydd y Gymraeg ymyrryd yn y mater gan ddweud nad oedd y corff wedi rhoi eglurhad ddigon manwl i swyddfa'r Comisiynydd ynglŷn â'u penderfyniad i beidio â gwneud y Gymraeg yn amod.

 

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg "yn mynnu bod y Gymraeg yn cael ystyriaeth lawn wrth recriwtio gan Cartrefi Cymunedol Gwynedd, mewn ardal lle mae canran helaeth o denantiaid y cwmni yn Gymry Cymraeg." 

 

Bydd y brotest yn cael ei chynnal ar Turf Square neu Sgwar y Pendist, Caernarfon am hanner dydd, ddydd Sadwrn yma. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net