Blasau indiaidd yn gyfuniad perffaith gyda chig oen Cymreig

13/09/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae ymgyrch Hybu Cig Cymru wrthi’n gwneud ymchwil ar y cyd â chogyddion er mwyn datblygu cynhyrchion newydd a thynnu sylw at botensial cig oen mewn prydau parod indiaidd neu fyrgyrs.

Mae rhan o'r gwaith hwn wedi canolbwyntio ar greu tair rysáit byrgyr cig oen, ac mae HCC wedi cynnal arolwg ymhlith darpar ddefnyddwyr i ganfod pa flasau sydd orau ganddyn nhw.

 

Yn Sioe Frenhinol Cymru ym mis Gorffennaf, ynghyd â mannau eraill, bu grwpiau bach o wirfoddolwyr yn blasu tair rysáit a baratowyd gan Imran Nathoo, cogydd sy'n gweithio yng Nghaerdydd:- byrgyr cig oen ‘clasurol’ â chyflasau a sesnin traddodiadol, byrgyr yn cynnwys mint a chynhwysion eraill a geir mewn cinio dydd Sul traddodiadol, a byrgyr sbeislyd wedi’i ysbrydoli gan goginio Indiaidd.

 

Er syndod, roedd 70% o’r rhai a fu’n blasu yn dweud taw’r byrgyr sbeislyd oedd orau ganddyn nhw.  Drwyddi draw, dywedodd mwyafrif mawr y bydden nhw’n archebu byrgyr cig oen pe bai ar fwydlen, ac roedden nhw hefyd yn awyddus i wybod tarddiad eu cig, gyda 86% yn dweud y byddai'n well ganddyn nhw pe bai'r cynnyrch yn Gig Oen Cymru PGI.

 

Dywedodd Imran Nathoo, a fu ar y rhaglen deledu Masterchef yn 2017 ac sy’n dod yn adnabyddus am goginio arloesol sy’n cyfuno nifer o draddodiadau: “Roedd datblygu'r ryseitiau newydd hyn a'u cyflwyno i banel o bobl i’w blasu yn dipyn o hwyl!

 

“Rydyn ni’n gwybod bod defnyddwyr ifanc yn hoffi blasau egsotig, ond fe wnaethon ni gymryd gofal i sicrhau sampl cytbwys, gyda mwy na 80% o’r bobl a fu’n blasu dros 35 mlwydd oed. Felly, mae'n fwy diddorol byth fod y byrgyr sbeislyd yn cyrraedd y brig; mae’n amlwg fod pobl yn hoffi’r cyfuniad o gig oen a blasau cryf.”

 

Datblygu cynhyrchion newydd

 

Mae’r ymchwil i fyrgyrs yn rhan o raglen ehangach o ddatblygu cynhyrchion newydd i geisio codi proffil Cig Oen Cymru a gwella cyfleoedd i’r cig yn y sector bwyd cyfleus.

 

“Mae’n bwysig ein bod ni’n archwilio pob marchnad bosibl ar gyfer cig oen,” meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad yn HCC, Rhys Llywelyn. “Mae mwy a mwy o bobl yn bwyta allan, a gall prydau cyflym – yn y sector bwyd cyflym traddodiadol a'r sector 'byrgyr gourmet' sy'n tyfu – gynnig cyfleoedd yn y dyfodol. Yn sicr mae ein gwaith ar y cyd ag Imran Nathoo wedi peri i ni gnoi cil!”