Pryder am ymosodiad y BBC ar S4C

07/05/2014

Categori: Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Ymosodiad arall gan y BBC ar S4C - ymateb y Gymdeithas

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi ymateb i sylwadau pennaeth BBC Cymru Rhodri Talfan Davies am S4C.

 

Dywedodd Greg Bevan, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Dyma'r enghraifft ddiweddaraf mewn cyfres o sylwadau sy’n ymddangos fel eu bod rhan o batrwm o ymosodiadau sinigaidd gan reolwyr BBC ar S4C a'r iaith Gymraeg. Pryderwn nad trwy gyd-ddigwyddiad na damwain y daeth cofnodion y cyfarfod yma i’r sylw cyhoeddus. Ein pryder yw bod y BBC yn trio tanseilio S4C er mwyn cyfiawnhau toriadau pellach i'r sianel yn y dyfodol agos. Wrth reswm, mae rhyddhau’r un ystadegyn hwn am gynulleidfa S4C, nad sy'n adlewyrchu'r twf arlein, yn mynd i godi pryderon. Ond beth sydd i’w ddisgwyl wedi i’r sianel ddioddef toriadau anferth i’w chyllideb o ganlyniad i’r fargen frwnt a wnaed rhwng penaethiaid y BBC a’r Torïaid yn Llundain yn ôl yn 2010?"

 

“Mae angen ffynonellau a fframweithiau cyllido amgen i S4C a darlledu Cymraeg yn gyffredinol fel bod rhagor o fuddsoddiad yn ei rhaglenni. Gyda thoriadau o dros 92% i’r grant gan y Llywodraeth i’r sianel, nid yw’n syndod bod y sianel yn wynebu her. Mae angen cynyddu’r buddsoddiad mewn darlledu Cymraeg, yn hytrach na pharhau gyda thoriadau pellach, fel bod modd i S4C ac eraill fynd â darlledu Cymraeg i blatfformau arlein newydd.”

 

Ychwanegodd: “Ni allwn ymddiried yn y BBC. Fel corfforaeth, mae’r BBC wedi methu â chyflawni dros y Gymraeg mewn sawl maes. Mae nifer o unigolion cefnogol iawn i’r iaith wedi gweithio i’r gorfforaeth ac yn gwneud hynny nawr ond gwelwn fod problem strwythurol sy’n atal y BBC rhag datblygu a chynyddu ei gwasanaethau Cymraeg fel y dylai. Mae angen sefydlu darlledwr Cymraeg aml-gyfryngol newydd sy’n rhydd o’r BBC.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net