Prynwch fricsen dros y Nadolig i gefnogi'r Ffermwyr Ifanc

21/12/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn annog aelodau’r mudiad i gyfrannu at sylfaen Canolfan Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru dros y Nadolig.

Mae Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yn gofyn i aelodau a chyn aelodau i’w helpu godi £76,100 i brynu llawr gwaelod y Ganolfan, sydd eisioes â llawr uchaf yr adeilad fel cartref i’r mudiad, cyn yr amser derfyn yn Chwefror 2017.

 

Cafodd yr ymgyrch ‘Prynu Bric’ ei lansio yn ystod Ffair Aeaf CAFC mis diwethaf. Awgrymir rhoddion o: £25 y bric, £100 am faen clo, £250 am garreg cornel a £500 ar gyfer carreg sylfaen ond os mae sefydliadau neu unigolion yn awyddus i roi mwy, yna mae CFfI Cymru yn ystyried enwi un o'r ystafelloedd fel anrhydedd i’r rhodd.

 

Dywedodd Arwel Jones, Cadeirydd CFfI Cymru: “Cyfnod o rhoi yw’r Nadolig felly gobeithiwn bydd ein haelodau a’n cyn aelodau yn ein helpu i adeiladu sylfaen gadarn ar gyfer cenhedloedd o ffermwyr ifanc Cymru y dyfodol. Mae gennym tudalen ‘Just Giving’ ble y gallech rhoddi i’r achos: www.justgiving/crowdfunding/wales-yfcbuyabrick. Byddwch yn hael!”

 

Codi cronfeydd

 

Dywedodd John Davies, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid CFfI Cymru; "Fel cyn-aelod o CFfI Cymru, hoffwn annog pawb sydd wedi ymwneud â'r sefydliad i'n helpu i godi'r cronfeydd sydd ei angen. Mae aelodau’r gorffennol wedi cael budd aruthrol gan y sefydliad hwn dros y blynyddoedd, felly rwyf yn erfyn arnynt i roi eu dwylo yn eu pocedi i helpu i wneud yr adeilad hwn yn ganolfan adnoddau ar gyfer aelodau dyfodol y mudiad gwych hwn."

 

Ar y funud, y mae CFfI Cymru ond yn berchen â llawr uchaf yr adeilad ac dim ond yn ystod digwyddiadau megis Y Sioe Frenhinol, yr Ŵyl Wanwyn a’r Ffair Aeaf y gallen ddefnyddio’r ardal.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru