Pwy wneith ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad?

06/02/2016

Categori: Chwaraeon, Newyddion

Y mae pencampwriaeth y Chwe gwlad ar ein gwarthaf unwaith yn rhagor wrth i filoedd o Gymry heidio dros y Môr celtaidd i Ddulyn i fwynhau un neu ddau o beintiau o’r stwff du ac ymuno yn y craic Gwyddelig.

Mae tîm Cymru dros y blynyddoedd wedi gweld eu gobeithion yn cael eu claddu ar sawl achlysur yn yr ynys werdd er fod y disgwyliadau yn uchel bob tro. Y mae eleni hefyd yn un o’r adegau hynny lle mae’r hyder yn uchel ymhlith y Cymry a’r Gwyddelod i weld yn ryw faint yn wanach na blynyddoedd blaenorol. Iwerddon yw pencampwyr presennol y Chwe Gwlad ond dydyn nhw ddim i weld ar ei gorau bellach. Felly, pwy a wyr beth ddigwyddith. 

 

Mae’r bencampwriaeth yn ôl yr arbenigwyr yn enwog am ei throeon trwstan a’r annisgwyl a ni fydd eleni yn eithriad. Mae gan Loegr reolwr newydd gyda Eddie Jones wrth y llyw ac amser a ddengys beth fydd y Saeson yn ei gynnig wrth iddynt ail adeiladu ar ôl ei chwalfa yng Nghwpan y Byd.  Wrth gwrs, y mae’r Ffrancwyr bob tro yn synnu pawb arall ond yn ystod y pedair mlynedd diwethaf, dydi’r Ffrancwyr heb fod ar ei gorau o bell ffordd ond fe ellir pethau newid. Fe all yr Albanwyr wneud yn well na’r disgwyl eleni ar ol Cwpan y Byd lwyddiannus. Mae’r Eidal yn dechrau blwyddyn arall yn ceisio dringo o’r gwaelodion gan anelu i orffen mewn safle gwell yn y tabl ond mi fydd yn dalcen caled unwaith eto. 

 

Fe fydd digon o gyffro ar y cae rygbi yn sicr dros y wythnosau nesaf i gadw pawb ar flaenau eu traed.

 

Ydych chi yn credu fod gan Gymru gyfle da i ennill y bencampwriaeth eleni?

 

Pleidleisiwch isod dros eich ffefryn i’r bencampwriaeth. 

 

Pwy fydd yn ennill Pencampwriaeth y Chwe Gwlad?

 • A.
  Cymru
 • B.
  Lloegr
 • C.
  Yr Eidal
 • D.
  Iwerddon
 • E.
  Yr Alban
 • F.
  Ffrainc

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)

A
79%

B
0%

C
4%

D
13%

E
0%

F
4%