Radio Cymru am lansio ail wasanaeth newydd

23/06/2017

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Radio Cymru Mwy

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu'r newyddion gan BBC Radio Cymru bydd ail wasanaeth radio Gymraeg yn cael ei sefydlu'n barhaol.

Daw'r cyhoeddiad heddiw ar ôl i'r BBC arbrofi gyda gorsaf dros dro, Radio Cymru Mwy y llynedd.

 

Dywedodd golygydd Radio Cymru, Betsan Powys: "Does dim dwywaith fod hwn yn un o'r datblygiadau mwyaf hanesyddol a phwysig yn natblygiad yr orsaf ers ei sefydlu yn 1977."

 

"Mae gwrandawyr Radio Cymru gyda'r gwrandawyr radio mwya' ffyddlon yng Nghymru ac mae gallu cynnig dewis iddyn nhw ac i wrandawyr newydd yn hynod gyffrous."

 

Cymysgedd o gerddoriaeth ac adloniant fydd ar y gwasanaeth newydd, tra bydd Radio Cymru yn parhau i ddarlledu'r Post Cyntaf.

 

Y llynedd, galwodd Cymdeithas yr Iaith ar i'r gorfforaeth sicrhau bod yr arbrawf Radio Cymru Mwy yn dod yn barhaol ar radio digidol ym mhob rhan o Gymru. Mae'r mudiad wedi bod yn annog darlledwyr i ehangu eu gwasanaethau ar ragor o blatfformau ers nifer o flynyddoedd.      

 

Dywedodd Carl Morris, llefarydd darlledu Cymdeithas yr Iaith:  "Ry'n ni'n croesawu'r newyddion yma - mae'n ddatblygiad addawol iawn gan fod dybryd angen rhagor o gynnwys digidol amrywiol yn y Gymraeg. Gall un orsaf ddim bod yn bopeth i bawb, felly gobeithio bydd y gwasanaeth newydd yma yn golygu y bydd rhagor o amrywiaeth." 

 

Sefydlu gwasanaeth annibynnol

 

Yn ôl Carl Morris, ‘Fel rhan o'n cynigion i ddatganoli darlledu, ry'n ni wedi galw am sefydlu gwasanaethau annibynnol newydd i Gymru ar draws nifer o blatfformau gydag adnoddau sylweddol – nid dyna yw'r hyn sydd wedi cael ei gyhoeddi heddiw, ond mae'n gam yn y cyfeiriad cywir a dymunwn pob llwyddiant i'r gwasanaeth newydd.  

 

"Wrth edrych ymlaen, byddwn ni'n parhau i ymgyrchu dros ddatganoli darlledu i Gymru er mwyn i ragor o wasanaethau Cymraeg gael ei sefydlu gyda sail ariannol gadarn. Wedi'r cwbl, fydd ddim modd i ni gael gwasanaethau teilwng i Gymru na'r Gymraeg heb i bobl Cymru allu llywio system gyfryngol eu hunain."  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru