Ras seiclo yn dychwelyd i Aberystwyth

11/05/2018

Categori: Amgylchedd, Chwaraeon, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd ras seiclo OVO Energy Tour Series yn dychwelyd i Aberystwyth ar ddydd Sadwrn 26 Mai – yr unig rownd Gymreig o'r daith o amgylch trefi a dinasoedd Prydain.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn falch o westeio’r digwyddiad eto eleni gyda chefnogaeth ariannol gan Gyngor Tref Aberystwyth ac Advancing Aberystwyth ar y Blaen i sicrhau’r digwyddiad ar gyfer Aberystwyth.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion â chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd a Chymunedol, “Rydym yn edrych ymlaen at groesawu yr OVO Energy Tour Series i Aberystwyth eto eleni ac i weithio wrth ochr trefnwyr Gŵyl Seiclo Aber i sicrhau 10 diwrnod o ddigwyddiadau seiclo. Mae beicio yn gamp hynod boblogaidd, ac mae llwyfannu’r digwyddiadau yma yn rhoi cyfle i ni arddangos Aberystwyth a Cheredigion ar eu gorau.

 

Bydd rownd Aberystwyth y Daith yn arbennig o gyffrous eleni gan y bydd timau proffesiynol dynion a menywod yn cynnwys medalwyr 2018 Gemau'r Gymanwlad. Yn ogystal a bod yn gyfle i weld beicwyr rasio adnabyddus ar strydoedd y dref, bydd yr ŵyl hefyd yn gyfle gwych i blant ysgol a beicwyr amatur lleol ddangos eu sgiliau ac i gystadlu am le ar y podiwm.”

 

 

Eleni, bydd rasys beicio'r plant yn cael eu cynnal fore dydd Sadwrn, 26 Mai gan nodi newid yn y 7 mlynedd diwethaf pan gafodd eu cynnal ar y dydd Gwener. Bydd rasys beicio i ferched a bechgyn ym mlwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn dechrau am 9yb. Gŵyl hwyl boreol yw hwn i feicwyr y dyfodol gyda chyfle perffaith i rasio mewn amgylchedd caeedig, diogel o gwmpas y dref.

 

Bydd plant oed Ysgol Uwchradd yn gallu cymryd rhan yn Ras Beicio Cymru. Mae cofrestru yn orfodol erbyn 21 Mai.

 

10 diwrnod o weithgareddau

 

Mae Gŵyl Seiclo Aber yn 10 diwrnod llawn dop o weithgareddau a digwyddiadau seiclo o 19 tan 29 Mai, ac yn ddathliad o seiclo yng Ngheredigion. Mae’r Tour Series yn un o uchafbwyntiau’r ŵyl yn ogystal â rasio chwim yng nghanol y dref, rasys beicio mynydd lan a lawr rhiw a reid dorfol Sportif Gorllewin Gwyllt Cymru. Mae’r ŵyl yn cynnwys digwyddiadau ymylol trwy gydol yr wythnos, ac wrth gwrs yn dod a holl gyffro rasys seiclo canol y dref trwy dydd a gyda’r nos ar 26 Mai.

 

Mae Gŵyl Seiclo Aber yn parhau i fynd o nerth i nerth wrth iddo ddatblygu i fod yn un o ddathliadau beicio mwyaf Cymru, gyda dros 1,100 o feicwyr yn cymryd rhan yn y digwyddiad y llynedd. Mae trefnwyr y digwyddiad yn derbyn ymholiadau gan feicwyr o bob rhan o'r DU wrth i enw da'r wyl ymledu ledled y wlad.

 

Bydd OVO Energy Tour Series o Aberystwyth, sef Rownd 5 allan o 8, yn cael ei ddarlledu ar ddydd Llun, 28 Mai am 22:00 ar ITV.