Ras yr Iaith yn ehangu

14/03/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Ras yr Iaith, yr unig ras drwy’r byd sy’n hyrwyddo’r iaith Gymraeg, yn ehangu.

Eleni mi fydd y Ras, y trydydd ers ei sefydlu, yn mynd i ardaloedd newydd o Gymru gan ymweld am y tro cyntaf â’r gogledd Ddwyrain a’r de Ddwyrain. 

 

Mi fydd y Ras yn cychwyn yn Wrecsam ar Orffennaf y 4ydd a gorffen yng Nghaerffili ar Orffennaf y 6ed gan gynnig tridiau llawn o rhedeg, sŵn, egni a mwynhâd tra’n dathlu’r Gymraeg mewn cymunedau ar draws Cymru yn cynnwys Llanrwst, Bangor, Porthaethwy, Machynlleth, Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan, Hwlffordd, Dinbych y Pysgod, San Clêr, Caerfyrddin, Llanelli, Rhydaman, Ystradgynlais, Clydach, Pontardawe a Porthcawl.

 

Mae mudiadau amrywiol ar draws Cymru hefyd yn elwa o’r Ras gan y bydd y nawdd a dderbynnir ar gyfer ei gynnal yn cael ei ddosbarthu ar ffurf grantiau. Rhannwyd yr arian a godwyd gan y Ras ddiwethaf a gynhaliwyd yn 2016, rhwng tua pedwar deg pump o fudiadau Cymraeg ar draws yr ardaloedd yr ymwelwyd â hwy.

 

Trefnir y Ras gan Mentrau Iaith Cymru a dywed Owain Gruffydd, Cadeirydd Mentrau Iaith Cymru: “Rydym yn hapus iawn o allu arwain ar y trefniadau er mwyn gwasgaru neges y Ras i lefydd newydd eleni. Yn 2016 fe godwyd dros £42,000 mewn grantiau er mwyn i fudiadau hyrwyddo’r Gymraeg yn eu hardaloedd. Fel rhwydwaith o endidau sy’n bodoli er mwyn cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg mewn cymunedau mae’n bleser gweld y ras yn tyfu pob tro ac yn gallu gwneud gwahaniaeth dros Gymru.”

 

Sut i gymryd rhan

 

Mae croeso mawr i bawb gymryd rhan yn Ras yr Iaith, yn grwpiau ffrindiau, ysgolion, teuluoedd, mudiadau neu fusnesau a gellir cymryd rhan yn y Ras drwy redeg neu gefnogi ar ochr yr heol, drwy stiwardio, neu drwy noddi cymal o’r Ras.

 

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan