Recordiau I KA CHING yn bum mlwydd oed

12/05/2016

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Mae label recordiau I KA CHING yn dathlu ei ben-blwydd yn bum mlwydd oed eleni.

Tros y misoedd diwethaf mae pob artist sydd wedi rhyddhau cynnyrch gydag I KA CHING wedi recordio cân newydd sbon neu ailgymysgiad ar gyfer casgliad go arbennig. Bydd yr 16 cân yn serennu ar record ddwbl fendigedig a gallwch ei phrynu ddydd Gwener 22ain o Orffennaf 2016.

 

Dyma’r rhestr o artistiaid sydd wedi bod yn rhan o deulu cynhyrchiol y label ac sy’n cyfrannu at y casgliad unigryw ac eclectig hwn: Jen Jeniro, Texas Radio Band, Sen Segur, Violas, Siddi, Clwb Cariadon, Yr Eira, Y Reu, Candelas, Sŵnami, Ysgol Sul, Palenco, Y Cledrau, Yr Ods, Huw M a Cpt.Smith.

 

Diwrnod ar ôl rhyddhau’r record, bydd I KA CHING ar y cyd â Chanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio yn cynnal gig mawr i ddathlu’r pen-blwydd. Diwrnod di-dor o gerddoriaeth gan sawl un o fandiau’r label, gan gychwyn am 3yh yng Nghanolfan Pontio, Bangor ar 27 o Orffennaf. Yn perfformio bydd Candelas, Sŵnami, Yr Eira, Palenco, Ysgol Sul, Y Cledrau, Siddi a mwy.

 

Dywedodd Gwion Llwyd, Cyfarwyddwr Technegol Pontio, "Mae pawb yma yn Pontio yn edrych ymlaen yn eiddgar at ddathlu’r 5 mlynedd gyda I KA CHING.  Gyda’r holl fandiau a cherddorion gwych sy’n cymryd rhan mae’n siwr o fod yn ddiwrnod – a noson – i’w chofio.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru