Rhaglen ddogfen yn bwrw golwg ar Geraint Jarman

16/04/2015

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Geraint Jarman

Bydd S4C yn bwrw golwg unigryw ar fywyd y canwr eiconig Geraint Jarman nos Wener yma mewn rhaglen ddogfen sy'n olrhain hanes ei fywyd.

 

Hefyd, ar yr un noson, cawn glywed y canwr a'r cyfansoddwr o Gaerdydd yn canu rhai o'i ganeuon mwyaf cyfarwydd ynghyd â nifer o draciau o'i albwm diweddar 'Dwyn yr hogyn nôl', mewn sesiwn arbennig o'r gyfres Stiwdio Gefn, Jarman o'r Stiwdio Gefn.

 

Bydd rhaglen ddogfen Geraint Jarman yn mynd o dan groen y canwr, sydd wedi cyfansoddi rhai o ganeuon amlycaf y Gymraeg, fel Ethiopia Newydd, Gwesty Cymru a Tacsi i'r Tywyllwch.

 

"Rwy'n credu fy mod i'n siarad ychydig yn fwy agored yn y rhaglen hon nag yr ydw i wedi'i wneud yn y gorffennol. Mae hi'n gyfnod da i mi ar hyn o bryd o ran 'sgwennu a pherfformio, ac mae pethau diddorol wedi bod yn digwydd i mi," dywed Geraint.

 

Newid wrth dyfu’n hŷn

 

Byddwn yn dilyn Geraint, sydd bellach yn 64 oed, yn recordio ei albwm newydd, yn ogystal â'i weld yn perfformio mewn rhai o wyliau amlycaf Cymru. Dywed Geraint, sy'n cael ei gyfrif fel y dyn gyflwynodd reggae i'r Gymraeg, ei fod wedi newid cryn dipyn ers ei ieuenctid.

 

"Dwi wedi newid wrth imi fynd yn hŷn. Pan oeddwn i'n iau, ro'n i'n berson distaw iawn, ac yn cadw fy hun i fy hun. Ond roedd gweithio yn y byd teledu wedi gwneud i mi ddatblygu sgiliau gwahanol, a gwneud fi'n berson mwy allanol a mwy siaradus. Dydyn ni ddim yn aros yr un peth drwy gydol ein bywydau."

 

Caerdydd

 

Mae Geraint Jarman yn hoff iawn o'r ddinas lle y'i magwyd, Caerdydd. Yn ystod y rhaglen ddogfen bydd Geraint yn ymweld â chartref ei blentyndod yn ardal Glanyrafon. Mae o bellach yn byw yn ardal Penylan ar ochr ddwyreiniol y brifddinas.

 

"Mae Caerdydd yn golygu lot i mi, mae o'n gefndir i'r hyn dwi'n 'neud. Mae o'n hollol wahanol nawr i pan oeddwn i'n tyfu fyny yn ystod cyfnod post diwydiannol Caerdydd. Mae'r hyn mae o'n gynnig i Gymry Cymraeg yn arbennig y dyddiau hyn, i gymharu efo'r hyn oedd yn ei gynnig yn y gorffennol."

 

Yn dilyn y rhaglen ddogfen, yn y sesiwn Jarman o'r Stiwdio Gefn, bydd Geraint yn canu caneuon acwstig gyda'r cerddor o Gaerdydd Gareth Bonello yn cyfeilio ar y gitâr. Caiff gyfle hefyd i drafod ei ganeuon gyda chyflwynydd y rhaglen, Lisa Gwilym. Bydd o hefyd yn canu rhai o'i glasuron, ynghyd â chaneuon newydd, gyda'i ferched Lisa, Hanna a Mared yn canu lleisiau cefndir.

 

Bydd y rhaglen yn dechrau am 9.30yh nos fory. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net