Rhaglen lawn o weithgareddau yn y Ffair Aeaf ar gyfer CFFI Cymru

25/11/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Bydd CFfI Cymru yn cynnal rhaglen lawn o weithgareddau yn Ffair Aeaf Cymru ac ar gyfer nifer o aelodau’r mudiad mae atyniad y Ffair mor gryf ag atyniad y Sioe Fawr.

 

Bydd gweithgareddau CFfI Cymru yn dechrau ar y dydd Sul gyda’r stoc yn cyrraedd ar gyfer y gystadleuaeth prif gynhyrchydd ŵyn sydd wedi ei noddi gan Dunbia a’r gystadleuaeth Magu Llo CFfI Cymru sy’n cael ei noddi gan ABP. Bydd rhaglen lawn o gystadlaethau yna’n dilyn dros y deuddydd, barnu bîff ac ŵyn Undeb Amaethwyr Cymru, barnu carcas Randall Parker Foods, trimio ŵyn ac addurno coeden Nadolig.

 

Yn ystod y Ffair Aeaf, mae CFfI Cymru yn gwahodd Ffederasiynau Sir Amwythig, Henffordd a Swydd Gaer i gystadlu yng nghystadlaethau barnu ŵyn a bîff.

 

I ddathlu'r 25ain Ffair Aeaf bydd Llywydd CFfI Cymru, Dai Jones, yn cynnal derbyniad ar y nos Lun yng Nghanolfan CFfI, mewn pryd i wylio'r tân gwyllt sy'n rhan o'r dathliadau'r Ffair Aeaf yn 25.

 

Bydd y pwyllgor Materion Gwledig CFfI Cymru hefyd yn brysur yn ystod y Ffair Aeaf gyda derbyniad yng Nghanolfan CFfI am 12yp ar y dydd Llun a chystadleuaeth carcas mewn cydweithrediad â Dunbia sydd yn agored i aelodau o'r Fenter Ŵyn CFfI Cymru.

 

Ni fyddai taith i'r Ffair Aeaf yn gyflawn heb ymweld â Siôn Corn. Gwnewch yn siŵr eich bod yn galw heibio’r Ganolfan CFfI lle bydd yna Groto Siôn Corn a chyfle i gynhesu gyda the neu goffi, mae croeso cynnes i bawb.

 

Am fwy o fanylion ynglŷn â gweithgareddau’r Ffair Aeaf cysylltwch gyda CFfI Cymru ar 01982 553 502.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net