Rhaglen yn cipio gwobr John Hefin

18/05/2015

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae rhaglen o gyfres S4C Sinema'r Byd wedi ennill gwobr arbennig yng Ngŵyl Ffilm Bae Caerfyrddin. Cafodd Dad, yr rhaglen gyntaf yn y gyfres, wobr John Hefin am greu ragoriaeth greadigol a gwthio ffiniau ffilmiau naratif.

 

Roedd John Hefin yn bennaeth drama BBC Cymru, yn gyfarwyddwr artistig gyntaf Ffilm Cymru ac fe'i anrhydeddwyd yn 2009 ar MBE am ei wasanaeth i ffilm a drama Cymraeg. Mae John hefyd yn cael ei gofio fel un o sefydlwyr Pobol y Cwm yn 1974.

 

Pwrpas gwobr John Hefin yw i annog mwy o ffilmiau byr Cymraeg a chynnig llwyfan i arddangos y gwaith i gynulleidfa rhyngwladol.

 

Braint

 

Meddai Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys Plant S4C, "Rydym ni’n hynod o falch o gael gwobr John Hefin sy'n cydnabod cyfraniad un o raglenni o gyfres Sinema'r Byd. Mae’r gyfres yn delio ag amryw o faterion sy'n herio plant ar draws y byd a’r rhaglen Dad yn benodol wedi’i lleoli yng Nghymru. Braint o’r uchaf yw cael ennill gwobr John Hefin sy'n un o arwyr y diwydiant ffilm a theledu yng Nghymru a chael gwybod bydd y ffilm yn cael ei harddangos yn rhyngwladol."

 

Cyfres o ffilmiau byr o Gymru a phob cwr o'r byd yw Sinema'r Byd, gyda straeon penodol am blant sy'n wynebu her. Yn yr rhaglen, mae Cai sydd yn ddeg oed, yn delio gydag effaith rhyfel ar ei deulu. Pan ar ei wyliau ym Mhenrhyn Gŵyr, mae Cai yn dod yn ffrindiau gydag Amir, ffoadur sy'n delio â’i broblemau ei hun.

 

Gallwch wylio’r rhaglen ar-lein ar wefan S4C 

 

Cyflwynwyd y wobr mewn seremoni wobrwyo yng Ngwesty Parc y Strade yn Llanelli nos Sul, 17 Mai.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net