Rhaglenni i ddathlu bywyd a gwaith T. Llew Jones

12/08/2015

Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth

Mae S4C wedi cyhoeddi y bydd rhaglenni i ddathlu bywyd a gwaith T. Llew Jones yn cael eu darlledu ar y sianel ym mis Hydref, ar achlysur pen-blwydd y diweddar fardd ac awdur yn 100 oed.

 

Ymhlith y rhaglenni arbennig bydd Beti George, un ag oedd â chysylltiad personol â T. Llew Jones, yn cyflwyno portread o’r llenor, yn cyflwyno’r dyn y tu ôl i’r wyneb cyhoeddus. Hefyd, cyfle i fwynhau yr addasiad ffilm o’r nofel Tân ar y Comin.

 

Wrth edrych ymlaen at nodi can mlwyddiant geni’r awdur ar S4C yn yr hydref, meddai Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Dafydd Rhys; “Mae T. Llew Jones wedi ysbrydoli cenedlaethau o blant ac oedolion drwy ei nofelau sydd yn nodweddiadol yn llawn antur, cyffro, dihirod peryglus ac arwyr di-ofn. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddathlu’r elfen yma o’i waith ar y sianel yn yr hydref, ac roedd yn wych cael gweld peth o ysbryd antur ei nofelau yn dod yn fyw ar Faes yr Eisteddfod, gyda S4C ynghanol y dathliadau."

 

Bardd

 

“Ond, cofiwn fod T. Llew Jones yn fardd hefyd,yn Brifardd a enillodd Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol dwywaith.’ meddai Dafydd Rhys, ‘Bydd hynny yn cael ei gofio yn rhan o arlwy S4C ym mis Hydref, wrth i ni ddysgu am y dyn a roddodd fywyd i gymeriadau mawrion fel Twm Siôn Cati, Barti Ddu a’r môr leidr Harri Morgan.”

 

 

Roedd S4C yng nghanol gweithgareddau di-ri ar Faes Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau ar ddydd Gwener 7 Awst i ddathlu T. Llew Jones.

 

Yn eu plith roedd sesiynau ysgrifennu gyda Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, un a gafodd ei hysbrydoli gan T. Llew Jones pan roedd hi’n blentyn.

 

Ysbrydoliaeth

 

Dywedodd Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru; “Roeddwn i’n cyd-ddarllen straeon T. Llew Jones efo mam pan roeddwn i’n blentyn, ac roedd antur ei straeon wedi fy ysbrydoli. Gobeithio y cawn ni gofio amdano gan gael hwyl efo geiriau.”

 

Bydd rhaglenni dathlu T. Llew Jones yn cael eu darlledu yng nghyfnod can mlwyddiant geni’r awdur a’r bardd ar 11 Hydref, 2015.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru