Rhaid gofalu nad yw Brexit yn niweidio porthladdoedd Cymru

13/04/2018

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe ddywedodd y Gweinidog dros yr Economi, Ken Skates yr wythnos hon y bydd raid i fasnach lifo’n ddirwystr trwy borthladdodd Cymru ar ôl Brexit er mwyn sicrhau na fydd niwed i economi Cymru.

Daw hyn yn dilyn erthygl gan yr Athro Richard Wyn Jones yn ddiweddar yn pryderu am sefyllfa Caergybi pan fydd Prydain yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 

Mae'r ffigurau'n dangos bod 53.6 miliwn o dunelli o nwyddau'n dod trwy borthladdoedd Cymru, rhyw 11% o gyfanswm Prydain.

Teithiodd 524,000 o lorïau a threilars rhwng Gweriniaeth Iwerddon a phorthladdoedd Cymru yn 2016, gyda'r mwyafrif llethol yn pasio trwy Borthladd Caergybi, gyda’r porthladd hwn yn ail i borthladd Dover o ran y nwyddau sy’n mynd trwyddo. 

 

Mae hyn yn rhan bwysig o economi Cymru, gyda Grŵp Porthladdoedd Cymru'n amcangyfrif bod rhyw 11,000 o swyddi'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol gysylltiedig â phorthladdoedd Cymru.

 

Mae hyn yn golygu fod angen i unrhyw gytundeb gynnwys i Brydain aros fel aelod lalwn yn y farchnad sengl a’r undeb tollau, yn ôl Ken Skates. 

 

Bygythiad

 

Dywedodd Ken Skates: "Mae porthladdoedd Cymru'n chwarae rhan bwysig ym mywyd masnachol y wlad ac yn economi'r DU yn wir, fel y porth i hybiau economaidd yng Ngweriniaeth Iwerddon, Gwledydd Prydain, gweddill Ewrop a'r byd.

"Maen nhw'n cynnal miloedd o swyddi a rhaid gofalu nad yw Brexit yn eu bygwth. Rhaid i unrhyw gytundeb rhwng Llywodraeth Prydain a'r Undeb Ewropeaidd gadw trefn ar gyfer symud pobl a nwyddau sydd fan leiaf ddim yn fwy beichus na'r drefn o dan yr Undeb Tollau presennol.

"Gallai unrhyw newid i'r rheolau tollau sy'n ychwanegu at gostau, amser, anghyfleustra a rheoliadau gael effaith ar economi Cymru. Mae 80% o'r nwyddau a gludir rhwng Iwerddon ac Ewrop mewn lorïau sydd wedi'u cofrestru yn y Weriniaeth yn pasio trwy borthladdoedd Cymru. Rhaid i Lywodraeth Prydain fod yn agored ynghylch ei chynlluniau i gadw 'ffin feddal' rhwng Gweriniaeth Iwerddon a Gogledd Iwerddon. Ni fydd Llywodraeth Cymru'n barod i dderbyn unrhyw ganlyniad allai ddenu traffig i ran arall o'r DU ar draul porthladdoedd Caergybi, Abergwaun a Doc Penfro."

 

Ydych hi’n cytuno gyda’r Gweinidog, Ken Skates? Mae cyfle i chi bleidleisio yma: 

 

Ydych chi'n cytuno gyda Ken Skates?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)