Rhaid lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

22/10/2014

Categori: Amaethyddiaeth, Ar-lein, Bwyd

Lleihau biwrocratiaeth i ffermwyr, medd Plaid Cymru

‘Rhaid dileu’r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud’, medd Plaid Cymru

 

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i wrthweithio’r anawsterau economaidd cynyddol sy’n wynebu ffermwyr Cymru trwy gynyddu ymdrechion i leihau biwrocratiaeth.

 

Wrth siarad mewn dadl yn y Cynulliad a gyflwynwyd gan Blaid Cymru i ddyfodol y sector amaeth Cymreig, dywedodd Llyr Gruffydd AC, Gweinidog cysgodol dros Gymunedau Cynaliadwy, Ynni a Bwyd:

 

“Mae incwm ffermydd yng Nghymru wedi gostwng o 44% llynedd ac ers hynny, rydym wedi gweld toriad cyffredinol o 10% yng nghyllideb PAC yr UE, trosglwyddo uchafswm o 15% allan o daliadau uniongyrchol i ffermwyr Cymru, ochr yn ochr â chadarnhau cyfradd gyfnewid sy’n gostwng gwerth cymorthdaliadau o 7%. Ychwanegwch at hyn broblemau yn y sectorau cig coch a llaeth, ac y mae llawer o ffermwyr Cymru yn wynebu her ariannol na welwyd erioed mo’i bath.

 

“Dan amgylchiadau o’r fath, rhaid i Lywodraeth Cymru wneud popeth yn eu gallu i ganiatáu mwy o hyblygrwydd i ffermwyr Cymreig i beri bod eu busnesau yn gweithio. Rwyf yn rhannu rhwystredigaeth y diwydiant gydag arafwch gweithredu llawer o’r argymhellion yn Adroddiad Hwyluso’r Drefn a gynhyrchwyd gan Gareth Williams bron i dair blynedd yn ôl. Rhaid i Lywodraeth gyflymu tipyn ar y gwaith o ysgafnhau llawer o’r beichiau biwrocrataidd sydd yn tagu’r diwydiant.

 

“Pan fo unrhyw fusnes yn wynebu pwysau ariannol o’r fath, rhaid iddo gael cymaint o hyblygrwydd ag sydd modd i addasu, goroesi ac yn y diwedd, dod allan yn gryfach. Mae gan y Llywodraeth ran allweddol i’w chwarae yma.

 

“Ar frig y rhestr, rhaid dileu’r rheol chwe diwrnod ar wahardd symud. Dyma lle mae busnesau fwy neu lai wedi eu cloi i lawr am chwe diwrnod wedi i anifeiliaid gael eu dwyn i’r fferm. Cyflwynwyd y rheolau dros ddegawd yn ôl, ac fel y maent, y maent wedi cyflawni eu diben. Byddai gadael i ffermwyr gyflwyno unedau cwarantin ar ffermydd yn ddull mwy cymesur, fyddai’n codi rhwystr caeth iawn ar fusnesau ffermydd.

 

“Yr oedd hwn yn argymhelliad clir yn Adroddiad Hwyluso’r Drefn, a dyma ni dair blynedd ers hynny, yn dal i aros.”

 

Ymysg esiamplau o newidiadau posib i fiwrocratiaeth mae gweithredu’r cynigion i symleiddio’r rheolau ar symud da byw o fewn y system Sir, Plwyf a Daliad (CPH) gymhleth a dryslyd.

 

Ychwanegodd Mr Gruffydd:

 

“Mae llawer o’r anawsterau ariannol sy’n wynebu’r sector wedi eu creu gan y Llywodraeth. Y lleiaf y gallant wneud yn awr yw helpu i ryddhau’r busnesau hynny er mwyn ymateb i’r her.”Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net