Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014

Mae dewisiadau’r beirniaid wedi dod i law, ac mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014.

 

Cyflwynwyd dros hanner cant o lyfrau Cymraeg cymwys i’r beirniaid, ac ohonynt mae’r naw teitl canlynol wedi ennill eu lle ar Restr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2014:

 

 


 

 

 

 

 

Rhestr Fer Barddoniaeth


Rhestr Fer Barddoniaeth 2014

 

Rhwng y Llinellau, Christine James (Cyhoeddiadau Barddas)
Trwy Ddyddiau Gwydr, Sian Northey (Gwasg Carreg Gwalch)
Lôn Fain, Dafydd John Pritchard (Cyhoeddiadau Barddas)

 

Rhestr Fer Ffuglen


Rhestr Fer Ffuglen 2014

 

Dewis, Ioan Kidd (Gwasg Gomer)
Paris, Wiliam Owen Roberts (Cyhoeddiadau Barddas)
Eneidiau, Aled Jones Williams (Gwasg Carreg Gwalch)

 

Rhestr Fer Ffeithiol Greadigol


Rhestr Fer Ffeithiol Greadigol - 2014


Bob: Cofiant R. Williams Parry 1884-1956, Alan Llwyd (Gwasg Gomer) 
Y Brenhinbren: Bywyd a Gwaith Thomas Parry 1904-1985, Derec Llwyd Morgan (Gwasg Gomer)
Ffarwél i Freiburg: Crwydriadau Cynnar T. H. Parry-Williams, Angharad Price (Gwasg Gomer)

 

 

Cyhoeddwyd y Rhestr Fer mewn darllediad ar-lein arbennig mewn cydweithrediad â’r rhaglen deledu Pethe.

 

Yn ystod y darllediad bu’r cyflwynydd Lisa Gwilym yn holi dau o feirniaid Llyfr y Flwyddyn, Gareth Miles a Nadia Kamil am ddewisiadau’r paneli. Gellir gwylio’r darllediad ar wefan Llyfr y Flwyddyn: www.llyfryflwyddyn.co.uk

 

Beirniaid y llyfrau Cymraeg eleni yw’r awdur Gareth Miles, y bardd Eurig Salisbury a’r blogiwr ac awdur Lowri Cooke.

 

Dywedodd Lowri Cooke: “Bu'n flwyddyn o brofiadau llawn pleser a phoen, wrth gyrraedd y rhestr ddethol. Ces fy nallu gan ddagrau, fy nieithrio yn llwyr, fy nifyrru a'm gwylltio yn gacwn. Cefais gwmni dau feirniad â chanddynt farn bendant, a bu'r trafod yn bleser amheuthun.  Mae'r darllen yn parhau, a'r sgwrsio'n dwysau - rhaid dweud, rydw i yn fy elfen.”

 

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Mae Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn 2014 yn adlewyrchu safon y gwaith a gyhoeddwyd yn ystod 2013. Tri chategori, dwy iaith, a deunaw o awduron yn ymgiprys am y teitl Llyfr y Flwyddyn Cymraeg a Llyfr y Flwyddyn Saesneg 2014. Mae pob un o’r llyfrau werth eu darllen, a gyda naw wythnos tan y Seremoni Wobrwyo, nawr yw’r amser perffaith i fwrw ati.”

 

Beirniaid y llyfrau Saesneg eleni yw’r awdur a’r newyddiadurwr Jasper Rees, y darlithydd Andrew Webb, a’r comedïwr Nadia Kamil. Dyma’r teitlau ar y Rhestr Fer Saesneg:


 

Rhestr Fer Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias

 

Pink Mist, Owen Sheers (Faber and Faber)
The Shape of a Forest, Jemma L. King (Parthian)
Barkin!, Mike Jenkins (Gwasg Carreg Gwalch)

 

Rhestr Fer Ffuglen

The Rice Paper Diaries, Francesca Rhydderch (Seren)
Clever Girl, Tessa Hadley (Jonathan Cape)
The Drive, Tyler Keevil (Myriad Editions)

 

Rhestr Fer Ffeithiol Greadigol

R. S. Thomas: Serial Obsessive, M. Wynn Thomas (Gwasg Prifysgol Cymru)
Rhys Davies: A Writer’s Life, Meic Stephens (Parthian)
And Neither Have I Wings to Fly, Thelma Wheatley (Inanna Publications)

 

Cyhoeddir enillwyr Gwobr 2014 mewn Seremoni Wobrwyo fawreddog yn Galeri Caernarfon ar ddydd Iau 10 Gorffennaf.  Bydd enillydd pob categori yn derbyn gwobr o £2,000, a cyflwynir gwobr ychwanegol o £6,000 i brif enillydd y wobr yn y ddwy iaith. Gallwch brynu tocyn i’r seremoni am £10.00 (£8.00) o Galeri Caernarfon: 01286 685222 / www.galericaernarfon.com

 

Yn y Seremoni Wobrwyo, fe gyflwynir hefyd Wobr Barn y Bobl a’r People’s Choice Award i hoff lyfrau darllenwyr Cymru o’r Rhestr Fer. Ewch i wefan Golwg360 i fwrw eich pleidlais am eich hoff lyfr ar y Rhestr Fer Cymraeg: www.golwg360.com; a gwefan Wales Online i bleidleisio dros eich hoff lyfr ar y Rhestr Fer Saesneg: www.walesonline.com

 

Am ragor o wybodaeth am Wobr Llyfr y Flwyddyn, ewch i:

 

www.llyfryflwyddyn.co.uk

 

neu cysylltwch â Llenyddiaeth Cymru: 029 20472266 / post@llenyddiaethcymru.org

 

 

Ffynhonnell: Gwefan Llenyddiaeth Cymru

 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch post@lleol.net