Rhodd yr arennau wrth wraidd stori Nadolig Pobol y Cwm

15/12/2017

Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd pennod awr o hyd o Pobol y Cwm ar Ddydd Nadolig ar S4C yn cyfleu neges sylfaenol am yr anawsterau a wynebir gan bobl sy'n dioddef o glefyd ar yr arennau.

Yn ystod y mae rhywbeth enfawr yn digwydd i deulu Mark Jones sy'n rhoi popeth mewn bywyd yn ei gyd-destun.

 

Mae Arwyn Davies, sy'n chwarae’r gwalch hoffus Mark Jones, yn edrych ymlaen at weld ymateb y gwylwyr i bennod y Nadolig.

 

"Mae'r cast i gyd wedi mwynhau cymryd rhan yn y bennod Nadolig gan fod cymaint yn digwydd. A beth sy'n wych am stori ein teulu ni yw bod neges ddifrifol y tu ôl iddi am yr heriau sy'n wynebu pobl sy'n byw gyda chlefyd yr arennau a phwysigrwydd rhoi arennau," meddai'r actor a'r cyfansoddwr a gafodd ei fagu yn Abertawe ond sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd.

 

Mae Mark wedi mynd trwy lawer yn ddiweddar ar ôl clywed bod rhaid iddo dderbyn ail aren yn rhodd neu fod ar ddialysis am weddill ei oes. Mae ei chwaer Stacey eisoes wedi rhoi un aren iddo flynyddoedd lawer yn ôl ac erbyn hyn mae'n gobeithio y bydd ei hanner chwaer newydd, Non (sy’n cael ei chwarae gan Gwawr Loader) yn rhoi un arall.

 

"Mae'r stori hon yn arbennig o bwysig ar gyfer codi ymwybyddiaeth yn ein 50ed mlynedd o weithio gyda cleifion," meddai'r Athro Roy J Thomas o Aren Cymru. "Mae byw gyda chlefyd ar yr arennau yn her enfawr i'r rheiny sy'n dioddef pan yr unig driniaeth sydd ar gael ar y diwedd yw dialysis neu drawsblaniad. Mae Aren Cymru ar hyn o bryd yn gweithio gyda'r rhai sy’n cael eu heffeithio ac yn edrych yn arbennig ar yr effaith ar iechyd meddwl rhywun sy’n byw gyda chlefyd ar yr arennau.”

 

"Heb ddatgelu gormod, bydd yr hyn sy'n digwydd ar Ddydd Nadolig yn siglo teulu’r Jonesiaid i’r bôn," meddai Arwyn am Mark Jones, yr hen fachgen drwg sydd fel y postman lleol, wrth wraidd bywyd y pentref erbyn heddiw.

 

Mae cynhyrchydd y gyfres Llyr Morus yn cyfaddef ei fod wastad yn nerfus cyn darlledu’r bennod ar Ddydd Nadolig, ond mae'n credu y bydd y bennod eleni yn cymwys y dirdynnol a’r doniol.

 

Cyngor arbenigol

 

Ac mae Llyr hefyd yn ddiolchgar i'r elusen Aren Cymru am gyngor arbenigol wrth ddatblygu'r stori.

 

Meddai Llyr, "Mae penodau Dydd Nadolig wastad yn bleser i’w cynhyrchu, ond mae llawer yn y fantol hefyd. Mae cymaint o benodau Nadolig cofiadwy o Pobol y Cwm wedi bod dros y blynyddoedd, mae yna ddisgwyliad o hyd.”

 

"Eleni, mae nifer o straeon cryf yn codi i’r wyneb o amgylch y Nadolig, ac maen nhw’n barod i ffrwydro. Alla’i ddim datgelu llawer heb ddifetha'r hwyl - ond gallaf ddweud y bydd un cymeriad yn ymladd am ei fywyd erbyn diwedd y bennod. Daw nifer o densiynau eraill rhwng cymeriadau i ben llanw; bydd golygfeydd anarferol ar y Stryd Fawr ac mae’n sicr y bydd drama yn y Deri Arms."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru