Rhoi cynnig ar farddoni trwy'r Her Dysgu Englynion

06/04/2020

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae Menter Iaith Bangor a Hunaniaith yn eich hannog i ymuno mewn cystadleuaeth i ddysgu cymaint â phosibl o englynion.

Fel y gwyddoch, mae holl blant Cymru yn cael eu haddysgu o adref bellach oherwydd Coronafeirws. Felly, fe feddyliodd Menter Iaith Bangor y byddai’n gyfle da i ennyn diddordeb pobl ifanc ac oedolion Gwynedd mewn barddoniaeth Gymraeg.

 

Mae 4 categori i gyd, a cyhoeddir y gwobrwyon yn fuan – sef her i flynyddoedd Ysgol 7-9 i ddysgu 35 englyn, her i flynyddoedd 10-11 i ddysgu 50 englyn, her i flynyddoedd 12-13 i ddysgu 70 englyn a her i oedolion 18 oed a hŷn a dysgwyr Cymraeg i ddysgu 100 englyn. Cychwynnodd y gystadleuaeth ar y 1af o Ebrill a daw i ben ar y 1af o Fedi 2020. Bydd Menter Iaith Bangor a Hunaniaith yn cyhoeddi 20 englyn newydd y mis ar dudalen Facebook i’r cystadleuwyr eu dysgu. Hefyd anogir unigolion i roi sylwadau a/neu uwch lwytho fideos o’u profiadau dysgu ar Facebook i weld sut hwyl mae pawb yn ei gael.

 

Cyfle i'r teulu i gyd gystadlu

 

Dywedodd Menna Baines, sy’n un o aelodau Menter iaith Bangor a golygydd y cylchgrawn ‘Barn’, “Tarddodd y syniad yma o gystadleuaeth a gynhaliwyd gan Elfed Gruffydd, cyn Bennaeth Ysgol Gynradd Nefyn ar gyfer disgyblion Blwyddyn 6 yn 1981. Felly dyma feddwl am atgyfodi hynny eto rŵan. Bryd hynny llwyddodd sawl disgybl i ddysgu oddeutu 100 o englynion, oedd yn gamp arbennig iawn. Ond y tro yma mae cyfle i’r teulu i gyd gystadlu. Tybed felly a welwn ni drechu camp rhai o ddisgyblion  Ysgol Gynradd Nefyn yn ’81? Dyna’r her!”

 

Ceir ffurflen gofrestru i gofnodi pa englynion rydych chi wedi eu dysgu ar dudalen Facebook y digwyddiad