Rhybudd llifogydd yn ystod y diwrnodau nesaf

07/10/2014

Categori: Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn annog pobl i ymbaratoi rhag ofn i lanw uchel, ynghyd â gwyntoedd cryfion, arwain at fân broblemau yn ystod y diwrnodau nesaf (Dydd Mercher 8 a Dydd Iau 9 Hydref). 

 

Yn ôl pob tebyg, bydd y rhan fwyaf o arfordir de a gorllewin Cymru yn debygol o weld ychydig o orlifo o donnau’r mor, o Gas-gwent ar hyd yr arfordir i Aberystwyth, ar ôl i’r Swyddfa Dywydd ddarogan gwyntoedd de-orllewinol cryf. 

 

Gallai’r gwyntoedd cryfion hyn ynghyd a’r llanw uchel arwain at fân broblemau i ardaloedd arfordirol, ac fe allai nifer fechan o adeiladau ddioddef llifogydd. 

 

Cadarnhaodd y Swyddfa Dywydd y bydd ardal o wasgedd isel yn arwain at dywydd ansefydlog ar draws De Cymru trwy gydol Dydd Mercher a Dydd Iau, a disgwylir cawodydd yn ystod y ddau ddiwrnod. 

 

Hefyd, bydd gwyntoedd cryfion i’w cael, gyda hyrddiau cryf iawn o 45-50 milltir yr awr yn bosibl ar draws ardaloedd arfordirol y de Ddydd Mercher. Bydd y gwyntoedd ar eu cryfaf ben bore Dydd Iau, ond dylent ostegu yn ddiweddarach yn y diwrnod. 

 

Mae’n debyg y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi nifer o Hysbysiadau Llifogydd arfordirol ac ambell Rybudd Llifogydd mewn rhai ardaloedd. 

 

Gofynnir i bobl beidio â mynd ar unrhyw bromenâd a pheidio â sefyll yn rhy agos at lan y môr, rhag ofn iddynt gael eu cipio i’r dŵr gan y tonnau mawr neu eu taro gan rywbeth. 

 

Bydd gweithwyr ymateb i argyfwng wrth law ar safleoedd allweddol i sicrhau bod amddiffynfeydd arfordirol Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio’n iawn a bod unrhyw ollyngfa’n cael ei chlirio er mwyn lleihau’r perygl i bobl a’u cartrefi. 

 

Caiff rhybuddion llifogydd eu diweddaru ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru bob 15 munud, a gallwch eu gweld ar www.naturalresourceswales.gov.uk/alerts.

 

Dilynwch @natreswales ar Twitter i gael yr wybodaeth ddiweddaraf. Hefyd, gellir cael yr wybodaeth ddiweddaraf trwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net