Rhybudd y bydd llai o lyfrau Cymraeg oherwydd toriadau

12/11/2014

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Newyddion

Rhybudd y bydd llai o lyfrau Cymraeg oherwydd toriadau

Mae yna "berygl" y bydd llai o lyfrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi yn ystod y blynyddoedd nesa' yn ôl Prif Weithredwr Cyngor Llyfrau Cymru, ac mi allai gwerthiant ddioddef hefyd.

 

Roedd Elwyn Jones yn siarad â Newyddion Naw, sydd wedi bod yn ymchwilio i effaith toriadau o £400,000 dros ddwy flynedd yng nghyllideb y Cyngor, gan Lywodraeth Cymru.

 

Mae Llywodraeth Cymru'n dweud: "Oherwydd toriadau yn y gyllideb gan Lywodraeth Prydain, rydym ni wedi gorfod gwneud penderfyniadau ariannu anodd.

 

"Er gwaethaf y sialensiau ariannol mae Cyngor Llyfrau Cymru nawr yn ei wynebu, rydym ni'n hyderus y bydd Cyngor Llyfrau Cymru yn parhau i gefnogi'r diwydiant cyhoeddi yn y ddwy iaith."

 

Adroddiad Rhodri Llywelyn.

 

Ffynnonell: Gwefan BBC Cymru Fyw      Dyddiad Cyhoeddi: 11/12/2014

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net