Rhyddhau tocynnau cyngerdd agoriadol a sioeau cerdd Eisteddfod yr Urdd 2019

Yr wythnos hon rhyddhawyd tocynnau ar gyfer Cyngerdd Agoriadol a Sioeau Cerdd Eisteddfod yr Urdd 2019 ac maent ar gael am bris gostyngol tan 30 Ebrill 2019.

Bydd plant a phobl ifanc o ardal Caerdydd a’r Fro yn rhannu llwyfan gyda Mei Gwynedd, Luke McCall, Athena, Epsie Thompson, Côr CF1 ac Aelwyd y Waun Ddyfal yng nghyngerdd agoriadol Eisteddfod yr Urdd eleni.

 

Bydd y cyngerdd yn cael ei gynnal yn Theatr Donald Gordon, Canolfan Mileniwm Cymru, nos Sul, 26ain o Fai 2019 am 7pm i nodi cychwyn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Caerdydd a’r Fro.

 

Yn enw adnabyddus ar y sîn roc Gymraeg, mae Mei Gwynedd yn gerddor ac yn gynhyrchydd profiadol. Bydd y cyn aelod o Big Leaves, Sibrydion ac Endaf Gremlin yn perfformio fersiwn newydd o’r gân eiconig, Hei Mistar Urdd, sydd wedi ei recordio gyda chriw o blant lleol ac yn cael ei ryddhau ym mis Mai.. Mae Luke McCall yn un o sêr y West End ac wedi perfformio yn Phantom of the Opera a Les Misérables yn Llundain. Yn cyflwyno ar y noson fydd Trystan Ellis Morris.

 

Canolfan Mileniwm Cymru fydd y lleoliad ar gyfer y sioe gerdd wreiddiol ‘Troi Heddiw yn Ddoe’ gan Anwen Carlisle a Dyfan Jones hefyd.  Bydd dros 200 o ddisgyblion ysgolion cynradd yr ardal yn perfformio’r sioe ar y 28ain o Fai yn Theatr Donald Gordon. Cawn ddilyn hanes dau gymeriad sy’n symud i ddociau Caerdydd ar ddechrau’r ganrif ddiwethaf - un i weithio ar y llongau a’r llall fel nyrs yn Ysbyty Hamadryad. Mae’r sioe’n cyfeirio at y defnydd helaeth o’r iaith Gymraeg yn y dociau a nifer o ddigwyddiadau pwysig ym Mhorth Teigr yn ystod cyfnod pan oedd allforio glo ar ei anterth.

 

Sioe am broblemau iechyd ieuenctid

 

Sioe sy’n delio gyda themâu a phroblemau ieuenctid mewn modd gonest, ysgafn a doniol yw ‘Twiglets, Rhyw ac Ambell Sbiw!’ gan Gruffudd Owen a Mei Gwynedd. Bydd yn cael ei pherfformio gan ddisgyblion ysgolion uwchradd yr ardal 25ain a’r 27ain o Fai yn Ysgol Stanwell, Penarth.

 

Mae tocynnau ar gyfer y Cyngerdd Agoriadol a’r Sioeau ar gael drwy Ganolfan Mileniwm Cymru un ai drwy ffonio 02920 63 64 64 neu drwy’r wefan