Rownd derfynol Cynghrair Pencampwyr y Merched am ddenu mwy nag erioed

23/05/2017

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gyda dim ond deg diwrnod i fynd tan y bydd Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA ei gynnal yng Nghaerdydd. mae’r trefnwyr yn disgwyl y bydd mwy yn tyrru i’r rownd derfynol eleni nag erioed o’r blaen.

Bydd Stadiwm Dinas Caerdydd yn croesawu’r ddau glwb pêl-droed merched gorau yn Ewrop pan fydd Lyon, y pencampwyr presennol, yn wynebu Paris Saint-Germain ar ddydd Iau, Mehefin 1 mewn gêm a ddylai fod yn un penigamp ac yn ddathliad o’r gorau o bêl-droed merched.

 

Fe welodd torf o ychydig dros 15,000 Lyon yn ennill gornest ciciau o’r smotyn yn erbyn Wolfsburg yn Reggio Emilia, yr Eidal yn Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA yn 2016 ac mae’r dorf eleni yng Nghaerdydd yn debygol o fod yn uwch eto.

 

Gyda dros 15,000 o docynnau wedi’u gwerthu eisoes a’r cyffro’n cynyddu’n ddyddiol, mae gwerthiant tocynnau’n debygol o gynyddu’n sylweddol wrth i'r rownd derfynol agosau.

 

Fel rhan o'u hymrwymiad i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn cael cyfle i wylio rownd derfynol pêl-droed clwb Ewropeaidd, mae prisiau tocynnau wedi’u cadw mor isel â phosibl (Oedolion - £6/ Plant - £3) gyda gostyngiadau pellach i grwpiau er mwyn hybu clybiau ac ysgolion i deimlo'n rhan o ddigwyddiad chwaraeon mwyaf Cymru.

 

Ar ddiwrnod Rownd Terfynol yr UWCL, mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru  wedi trefnu Gŵyl Pêl-droed Merched a Genethod Cenedlaethol yng Nghaerdydd. Gyda dros 1500 o chwaraewyr benywaidd wedi’u cofrestru’n barod, dyma’r gystadleuaeth bêl-droed benywaidd mwyaf poblogaidd erioed i'w chynnal yng Nghymru. Mae pob clwb sy’n cymryd rhan hefyd wedi derbyn cymhorthdal teithio i annog chwaraewyr o bob cwr o Gymru i gymryd rhan.

 

Yn ôl Alan Hamer, Cyfarwyddwr Prosiect Pwyllgor Trefnu Lleol Caerdydd 2017: “Rhan allweddol o gynllun strategol CBDC yw tyfu gêm y merched er mwyn cynyddu cyfranogiad ac ymwybyddiaeth o lwybrau chwaraewr.

 

“Mae Rownd Derfynol UWCL yn gyfle gwych i ni ymgysylltu â merched ifanc a’u hannog i ddechrau chwarae pêl-droedMae poblogrwydd ein gŵyl bêl-droed ar y 1af o Fehefin yn dangos y camau cadarnhaol sy’n cael eu cymryd i ddatblygu pêl-droed merched yng Nghymru. Mae’r dorf sylweddol yn rownd derfynol UWCL 2017 hefyd yn dangos yr awydd cynyddol am y gamp. Rydym yn hyderus y bydd safon y pêl-droed yn creu cryn argraff ar unrhyw un sy’n mynychu’r rownd derfynol a'u gwneud yn awyddus i wylio a chwarae pêl-droed eto yn y dyfodol.”

 

Bysiau gwennol

 

Eleni, i annog hyd yn oed mwy o bobl i fynychu Rownd Derfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA, mae’r Gymdeithas Bel-droed wedi trefnu bysiau gwennol am ddim rhwng yr Ŵyl a Stadiwm Dinas Caerdydd ar gyfer Rownd Terfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA.

 

Gyda thocynnau i’r gêm yn costio £6 yn unig i oedolion a £3 i blant/consesiynau, mae’r Gymdeithas yn gobeithio y bydd pawb yn cael cyfle i fanteisio ar brofiad Caerdydd 2017 drwy ymweld â Gŵyl Pencampwyr UEFA ar ddydd Iau Mehefin 1 cyn profi awyrgylch anhygoel Rownd Derfynol UWCL 2017.

 

Dywedodd Karen Espelund, cadeirydd Pwyllgor Pêl-droed Merched UEFA: “Bydd unrhyw sy’n mynychu’r rownd derfynol yn cael cyfle i weld dau o’r timau gorau ym mhêl-droed merched yn cystadlu ar y lefel uchaf. Mae’r awyrgylch yn y rownd derfynol bob amser yn gyfeillgar i deuluoedd.

 

“Rydym i gyd yn edrych ymlaen at y rownd derfynol eleni. Bob blwyddyn mae’r safon yn gwella.Bydd awyrgylch penigamp yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar gyfer Rownd Terfynol Cynghrair Pencampwyr Merched UEFA a bydd yn gyfle unigryw i bobl leol weld rownd derfynol clwb Ewropeaidd.”

 

Mae tocynnau ar gael nawr i'w prynu drwy'r wefan am bris o £6 i oedolion, £3 i blant a chonsesiynau.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru