Ryseitiau newydd i ddenu pobl Sgandinafia at gig oen Cymru

20/01/2021

Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae trigolion Sgandinafia wrth eu bodd â ryseitiau newydd yn cynnwys Cig Oen Cymru PGI a gafodd eu creu gan flogwyr Sgandinafaidd sy’n arbenigo mewn bwydydd.

Yn ogystal â rhannu ryseitiau Cig Oen Cymru PGI â miloedd o’u dilynwyr, mae’r  blogwyr dylanwadol Victoria Riis a Kardenmumma Gumman wedi bod yn canmol rhinweddau’r cig o Gymru, gan bwysleisio sut mae’n dod o ŵyn a gafodd eu magu ar borfa las.

 

Dywedodd Victoria Riis wrth ei darllenwyr: "Mae cig oen o Gymru yn enwog ledled y byd am ei ansawdd nodedig. Mae’r amgylchedd lle mae’r ŵyn yn cael eu magu’n chwarae rhan allweddol wrth gynhyrchu’r cig brau a suddlon. Mae’r bryniau a’r dyffrynnoedd lle mae’r ŵyn yn pori yn wyrdd a ffrwythlon, mewn hinsawdd ddelfrydol lle mae’r borfa’n bur a’r dŵr yn ffres."

 

Yn y cyfamser, nododd blog Kardenmumma Gumman:  ‘Dydyn ni erioed o’r blaen wedi blasu cig oen mor frau.’

Mae’r ryseitiau a grëwyd yn cynnwys: Ragiau o Gig Oen Cymru wedi eu ffrïo â pherlysiau gyda thatws stwnsh a Madeira wedi carameleiddio; lwynau canol Cig Oen Cymru mewn saws gwin brwd gyda salad Cesar gaeafol; a thost surdoes gyda Chig Oen Cymru, salad bresych ac aioli saffrwn.

 

Cynyddu allforion

 

Dywedodd Swyddog Gweithredol Datblygu'r Farchnad Allforio yn HCC, Deanna Jones: "Mae Sgandinafia yn farchnad lle gallem gynyddu ein hallforion o Gig Oen Cymru PGI ac rydym yn gweithio gyda blogwyr a dylanwadwyr i wneud y bobl yno’n fwy ymwybodol o’n cynnyrch."
"Mae gan y blogwyr dylanwadol hyn filoedd o ddilynwyr, sy’n golygu y gallwn ddefnyddio dulliau digidol i gysylltu’n uniongyrchol â defnyddwyr. Mae’r ryseitiau a gafodd eu creu gan y blogwyr yn ymgorffori tueddiadau a dulliau Sgandinafaidd, sy’n golygu y bydd Cig Oen Cymru PGI yn apelio at ddefnyddwyr lleol."

 

‘Yn ogystal â’r gyfres hon o ryseitiau, rydym hefyd yn gweithio gyda chogyddion teledu ac yn cynnal gweithgareddau dylanwadol eraill i godi proffil Cig Oen Cymru PGI yn Sgandinafia.’