S4C am ddarparu isdeitlau Saesneg ar Sgorio

16/10/2014

Categori: Chwaraeon, Iaith, Newyddion

Sgorio - S4C

Bydd isdeitlau Saesneg yn cael eu darparu ar gyfer y rhaglen Sgorio yn gyfan o hyn ymlaen, cyhoeddodd S4C.

 

Mae'r Sianel eisoes yn darparu trac sain Saesneg ar gyfer darllediadau gemau byw Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports ar y rhaglen bêl-droed Sgorio sy’n rhan o’r sioe chwaraeon ddydd Sul, Clwb.

 

Ond yn awr ar ôl ymgynghori gyda gwylwyr S4C, Cymdeithas Pêl-droed Cymru a chlybiau pêl-droed Cymru, mae S4C yn darparu is-deitlau Saesneg, nid yn unig ar gyfer y gêm ei hun, ond ar gyfer yr holl raglen.

 

Gall gwylwyr fwynhau’r gwasanaeth isdeitlo Saesneg ar Sgorio ddydd Sul, 19 Hydref pan fydd Nicky John a chyfranwyr fel cyn ymosodwr Cymru Malcolm Allen yn cyflwyno’r gêm Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports, Y Bala v Port Talbot (rhaglen yn dechrau, 1.15pm, cic gyntaf 1.30pm).

 

Am fwy o wybodaeth ynghylch sut i gael isdeitlau Saesneg neu drac sain Saesneg ar S4C, ewch i wefan S4C, s4c.co.uk neu cysylltwch â Gwifren Gwylwyr S4C, gwifren@s4c.co.uk neu 0870 600 4141.

 

Meddai Llion Iwan, Golygydd Cynnwys Chwaraeon a Rhaglenni Ffeithiol S4C, "Rydym yn falch iawn o gyhoeddi y bydd isdeitlau Saesneg ar y rhaglen Sgorio. Mae'n siŵr o gynyddu mwynhad y gwylwyr o'r rhaglen bêl-droed brynhawn Sul a denu gwylwyr newydd hefyd gobeithio.”

 

Ychwanegodd Gwyn Derfel, Ysgrifennydd Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports, “Mae hwn yn gyhoeddiad sylweddol yng nghyd-destun darlledu Uwch Gynghrair Cymru Corbett Sports. Rydym yn sicr y caiff y newydd ei groesawu’n fawr gan nifer sylweddol o gefnogwyr ac rydym yn gobeithio y bydd mwy o gefnogwyr newydd i’n Cynghrair Cenedlaethol yn cael eu creu o’r herwydd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net