S4C yn cadarnhau na fydd is-deitlau gorfodol

05/04/2016

Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae S4C wedi cadarnhau i fudiad Dyfodol i’r Iaith nad yw cael is-deitlau gorfodol yn rhan o’u bwriad wrth ddatblygu’r sianel.

Mewn cyfarfod rhwng Dyfodol yr Iaith ac S4C. dywedodd y Prif Weithredwr, Ian Jones mai ymgyrch i godi ymwybyddiaeth o is-deitlau oedd nod yr wythnos o is-deitlau agored a gafwyd ddechrau mis Mawrth. Nid arbrawf oedd hyn ar gyfer y dyfodol, a’r bwriad yw parhau i gynnig is-deitlau dewisol. Erys y sefyllfa yr un fath ag o’r blaen gydag is-deitlau di-ofyn ar rai ail-ddarllediadau hwyr.

 

Wedi cyfarfod adeiladol, Mae’r mudiad yn fodlon na fydd y sianel yn ystyried is-deitlau di-ofyn Saesneg hyd y gellir rhagweld.

 

Manteisiwyd ar y cyfle i drafod sut y mae’r sianel yn hyrwyddo’r Gymraeg, yn ogystal â chyfleoedd a heriau technoleg newydd.

 

Cyfle

 

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol, “Roeddem yn falch iawn o’r cyfle hwn i drafod gwaith a chynnyrch y sianel gyda’i Phrif Weithredwr. Yn amlwg, mae ganddi rôl allweddol i’w chwarae mewn hyrwyddo’r iaith a’n diwylliant. Bu’n gyfle hefyd i ategu ein cefnogaeth i ddarlledu cyfrwng Cymraeg, a byddwn yn cyfrannu ein sylwadau fel rhan o’r Adolygiad sydd ar y gweill.“

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru