S4C yn penodi Geraint Evans yn gomisiynydd newyddion

20/12/2018

Categori: Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Newyddion

Mae S4C wedi cyhoeddi mai Comisiynydd Newyddion a Materion Cyfoes newydd y sianel yw’r newyddiadurwr Geraint Evans.

Mae Geraint ar hyn o bryd yn Olygydd Rhaglenni Cymraeg yn ITV Cymru ac yn gyfrifol am raglenni megis Y Byd yn ei le, Y Byd ar Bedwar, Ein Byd a Cefn Gwlad. Cyn bod yn Olygydd Rhaglenni Cymraeg roedd Geraint yn Olygydd Y Byd ar Bedwar a chyn hynny yn Ohebydd ar y gyfres. 

 

Wedi ei fagu yn Nhrawsfynydd, Llanbrynmair a Phontarddulais, mae Geraint yn byw yn Idole ar gyrion Caerfyrddin. Fe raddiodd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol o Brifysgol Aberystwyth cyn gwneud Diploma ôl-radd mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd. 

 

Wrth groesawu ei benodiad fe ddywedodd Cyfarwyddwr Cynnwys S4C, Amanda Rees: “Mae’n wych gallu croesawu Geraint i ymuno â’n tîm comisiynu ar ôl gyrfa ddisglair gyda HTV ac ITV Cymru. Mae e’n dod a phrofiad helaeth o newyddiaduraeth a materion cyfoes gydag e. Yn ddiweddar rydym wedi gweld sut mae Y Byd yn ei le wedi dod a gwedd newydd i’n darpariaeth materion cyfoes, a hefyd sut mae Cefn Gwlad ar ei newydd wedd wedi llwyddo. Edrychaf ymlaen at ei groesawu. 

 

Her newydd

 

Dywedodd Geraint Evans: “Bydda i’n gadael ITV Cymru ar ôl nifer fawr o flynyddoedd hapus iawn. Ond mae’r cyfle i arwain ar ddarpariaeth Newyddion a Materion Cyfoes S4C yn her newydd gyffrous, ac rwy'n edrych ymlaen. Gyda'r holl ansicrwydd gwleidyddol dros Brexit mae’n amser heb ei ail i newyddiadura, i graffu ar y gwleidyddion ac i glywed barn y bobol. Rwy’n edrych ymlaen at gyd-weithio gyda'r BBC, ITV a chynhyrchwyr eraill i sicrhau fod gwylwyr S4C yn cael y ddarpariaeth gorau posib. Bydd Geraint yn cychwyn yn ei swydd newydd mis Ebrill 2019.