Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 4827 cofnodion | Tudalen 1 o 483

Lansio prosiect gwerth £6.8 miliwn i ...

18/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn lansio prosiect adfer afon gwerth miliynau o bunnoedd i drawsnewid Afon Dyfrdwy a’i hamgylchoedd er mwyn gwella poblogaethau pysgod sy’n dirywio a bywyd gwyllt prin yn yr ardal.

darllenwch mwy

Ffermwyr o Lanrhystud yn ennill myfyr...

18/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Gwobr Myfyriwr y Flwyddyn Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eleni yn mynd i Dewi Eifion Davies o Lanrhystud ger Aberystyth.

darllenwch mwy

Neuadd Pantycelyn yn ailagor heddiw

18/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae neuadd breswyl enwocaf Cymru yn ailagor ei drysau heddiw, wrth i fyfyrwyr ddychwelyd i Brifysgol Aberystwyth ar gyfer dechrau’r flwyddyn academaidd newydd.

darllenwch mwy

Cynlluniau ar gyfer Carnifal Nadolig ...

18/09/2020
Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

NI fydd Carnifal Nadolig Llanelli yn cael ei gynnal eleni, a hynny am y tro cyntaf ers 42 mlynedd, ond mae cynlluniau ar y gweill i ddathlu Nadolig y gorffennol a'r presennol yng ngharnifal rhithwir cyntaf y dref erioed.

darllenwch mwy

Penodi cynrychiolwyr i hyrwyddo Cymru...

17/09/2020
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae tri chynrychiolydd sy’n angerddol dros Gymru wedi cael eu penodi gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo’r wlad dramor.

darllenwch mwy

Galw am wersi Cymraeg am ddim i ffoad...

17/09/2020
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Flwyddyn ar ôl i’r Llywodraeth ganiatàu i geiswyr lloches fynychu gwersi Cymraeg yn rhad ac am ddim, mae ymgyrchwyr iaith yn galw ar Lywodraeth Cymru i ymestyn y cynllun hwn i hefyd gynnwys ffoaduriaid.

darllenwch mwy

Myfyriwr amaeth o'r Gogledd yn ennill...

16/09/2020
Categori: Addysg, Amaethyddiaeth, Newyddion

Mae Lewys Jones, sydd wedi graddio mewn Amaethyddiaeth gyda Mecaneiddio, wedi ennill Gwobr Myfyriwr glodfawr Harper Cymry/Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru 2020.

darllenwch mwy

Paentiadau pwysig o'r Gogledd wedi eu...

16/09/2020
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae grŵp arbennig o baentiadau dyfrlliw o ogledd Cymru o’r 1770au, a helpodd i sefydlu Cymru fel cyrchfan i ymwelwyr, wedi’i brynu gan Amgueddfa Cymru diolch i gefnogaeth gan y Gronfa Gelf, Cronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, a rhoddwr preifat.

darllenwch mwy

Dyfarnu grantiau i ariannu adferiad g...

16/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gwobrwyo £1.2 miliwn mewn grantiau i gyrff amgylcheddol fel rhan o'i ymrwymiad i sicrhau adferiad gwyrdd o bandemig y coronafeirws.

darllenwch mwy

Nofwraig wyllt yn gweithio gyda Phrif...

15/09/2020
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae nofwraig sydd fel arfer nofio mewn llynnoedd yn Eryri yn ymweld â phob un o 15 parc cenedlaethol y Deyrnas Unedig fel rhan o alldaith wyddonol ar y cyd â Phrifysgol Bangor.

darllenwch mwy