Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5311 cofnodion | Tudalen 1 o 532

Ailagor amgueddfeydd cenedlaethol ar ...

14/05/2021
Categori: Addysg, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Mae Amgueddfa Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn dechrau ailagor ei amgueddfeydd i'r cyhoedd o ddydd Mercher nesaf.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn prynu portread olaf...

14/05/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi prynu'r portread olaf o'r awdur Dylan Thomas a baentiwyd ddeufis cyn ei farwolaeth.

darllenwch mwy

Lansio partneriaeth newydd rhwng S4C ...

14/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Iaith, Newyddion

Mi fydd adnoddau newydd sbon ar gyfer y gyfres wyddonol Boom! ar S4C ar gael i’w lawr lwytho a’u defnyddio yn rhad ac am ddim ar wefan adnoddau Twinkl.

darllenwch mwy

Haydn Holden yn ôl gyda sengl ddwbl n...

13/05/2021
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

20 mlynedd wedi iddo ryddhau ei EP ddiwetha’ ar label Sain, mae'r artist sy'n wreiddiol o Drawsfynydd, Haydn Holden yn ôl efo’i sengl ddwbl newydd – ‘Hefo Mi 2021 / True’.

darllenwch mwy

Lansio teithiau seiclo i alluogi pobl...

13/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Gyda haf o fwynhau gwyliau’ gartref’ o’n blaen, mae un cwmni newydd yn barod i gymryd mantais o’r twf mewn diddordeb mewn seiclo, ac i helpu pobol leol ac ymwelwyr fwynhau Ynys Môn wrth seiclo.

darllenwch mwy

Cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangra...

13/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Eisteddfod yr Urdd, Newyddion

Mae Urdd Gobaith Cymru wedi cyhoeddi mai Gwersyll yr Urdd Llangrannog yng Ngheredigion fydd lleoliad yr ŵyl ddigidol Eisteddfod T eleni, a gynhelir yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.

darllenwch mwy

Y bardd a'r academydd Mererid Hopwood...

12/05/2021
Categori: Addysg, Ar-lein, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd academydd a bardd o Brifysgol Aberystwyth ar raglen Gŵyl y Gelli eleni, a ddarlledir am ddim ar-lein o'r Gelli Gandryll o 26 Mai tan 6 Mehefin.

darllenwch mwy

Ysgol yn dathlu diwrnod rhyngwladol y...

12/05/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Dathlir Diwrnod Rhyngwladol y Gwenyn ar Fai 20fed, sef diwrnod i godi ymwybyddiaeth am bwysigrwydd gwenyn i’n hamgylchfyd, sicrwydd bwyd, a ffermio cynaliadwy. Eleni am y tro cyntaf mae Ysgol Y Fenni yn dathlu’r diwrnod.

darllenwch mwy

Disgynyddion rhoddwr Tŷ'r Cymry yn ga...

12/05/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae disgynyddion i Lewis Williams, y dyn roddodd Canolfan Gymraeg Tŷ’r Cymry yn rhodd “i Gymry Caerdydd” yn 1936, wedi ysgrifennu at yr ymddiriedolwyr yn galw arnynt i beidio gwerthu’r Tŷ, wythnos cyn i ocsiwn ddadleuol gael ei chynnal gyda’r bwriad o werthu’r ganolfan Gymraeg.

darllenwch mwy

Dwy ferch o Geredigion yn lansio cymd...

12/05/2021
Categori: Iaith, Newyddion

Mae dwy ferch o Geredigion wedi lansio cymdeithas newydd i siaradwyr Cymraeg sy’n gweithio neu sy’n ymddiddori yn y maes Cyfathrebu.

darllenwch mwy