Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5369 cofnodion | Tudalen 1 o 537

Ffermwyr yn codi pryderon gydag aelod...

11/06/2021
Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae aelodau Undeb Amaethwyr Cymru o Sir Gaernarfon a Sir Ddinbych wedi amlinellu eu pryderon a’u gwrthwynebiadau i’r cytundeb masnach rydd gydag Awstralia mewn cyfarfod diweddar ag AS Aberconwy, Robin Millar.

darllenwch mwy

Academydd am astudio'r cysylltiad rhw...

11/06/2021
Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Mae academydd o Brifysgol Aberystwyth wedi derbyn cymrodoriaeth i ymchwilio i gysylltiadau hanesyddol rhwng anabledd a thechnoleg.

darllenwch mwy

Plant ysgol yn derbyn galwad gan arwr...

11/06/2021
Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Cafodd disgyblion Ysgol Gynradd Penrhyn-coch ac Ysgol Gyfun Penweddig yng Ngheredigion alwad Zoom annisgwyl yr holl ffordd o Baku, prifddinas Azerbaijan gan y chwaraewr pêl-droed Ben Davies, sydd ar hyn o bryd mewn gwersyll gyda gweddill tîm pêl-droed cenedlaethol Cymru yn Baku cyn eu gêm agoriadol yn nhwrnamaint Ewro 2020 yn erbyn y Swistir ddydd Sadwrn.

darllenwch mwy

Galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu ...

10/06/2021
Categori: Amgylchedd, Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Bydd adroddiad fydd gerbron Cabinet Cyngor Gwynedd yr wythnos nesaf yn argymell fod Llywodraeth Cymru yn mynd ati i fabwysiadu a gweithredu’r argymhellion mwyaf effeithiol o adroddiad ar ail gartrefi ar fyrder.

darllenwch mwy

Gŵyl yn dathlu bywyd y Dywysoges Gwen...

10/06/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Am yr ail flwyddyn yn olynol cynhelir Gŵyl Gwenllian ym Methesda a’r cyffiniau gyda digwyddiadau amrywiol yn dechrau heddiw tan ddydd Sul.

darllenwch mwy

Cefnogaeth leol unfrydol i Rali Trywe...

10/06/2021
Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Union fis cyn y bydd disgwyl i gannoedd o bobl gymryd rhan yn rali "Nid yw Cymru ar Werth" ar argae Tryweryn, mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi bod cynrychiolwyr etholedig y fro wedi datgan cefnogaeth unfrydol i'r rali ac i’r ymgyrch i roi grymoedd i Awdurdodau Lleol reoli'r farchnad dai.

darllenwch mwy

Yr Ewros ac Aaron Ramsey yn ysbrydoli...

09/06/2021
Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Gyda’r Ewros ar fin dechrau mae’r awdures arobryn Manon Steffan Ros yn cyhoeddi nofel newydd gyda phêl-droed yn ganolog iddi.

darllenwch mwy

Theatr y Ffwrnes yn Llanelli ar fin a...

09/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Theatr y Ffwrnes Llanelli yw un o'r lleoliadau cyntaf yng Nghymru i gyhoeddi ei chynlluniau i ailagor, gyda chynulleidfaoedd yn cael eu croesawu yn ôl i'r adeilad yn ddiweddarach y mis hwn fel rhan o brofiad sain a golau unigryw, Golau’r Ysbryd.

darllenwch mwy

Arddangosfa newydd yn agor yn Sain Ff...

09/06/2021
Categori: Addysg, Celfyddydau, Newyddion

Mae arddangosfa newydd sbon, Yfory Trwy Lygaid Ddoe, a gynhyrchwyd gan grŵp o bobl ifanc, yn agor yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru wedi agor heddiw.

darllenwch mwy

Cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn "ddi-...

08/06/2021
Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cyhuddo Cyngor Gwynedd o fod yn "ddi-fflach" ac yn "rhagweladwy" yn eu cynnig a fydd gerbron y Cabinet wythnos i heddiw i gau Ysgol Gynradd Abersoch yn dilyn ymgynghoriad yn Ionawr a Chwefror eleni.

darllenwch mwy