Tanysgrifio i RSS

Wedi darganfod 5740 cofnodion | Tudalen 1 o 574

Cyfres newydd yn adlewyrchiad gonest ...

14/01/2022
Categori: Newyddion

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Ysgol ni: Maesincla, mae’r camerau wedi bod mewn Ysgol arall yn Eryri, Ysgol Y Moelwyn, sef ysgol uwchradd ardal Blaenau Ffestiniog am ran helaeth o 2021.

darllenwch mwy

Arrividerci! Yr asgellwyr arwrol Shan...

06/01/2022
Categori: Celfyddydau, Chwaraeon, Newyddion

Chwe dinas godidog. Dau asgellwr rygbi chwedlonol. Un taith oddi cartref epic.

darllenwch mwy

Owain Wyn Evans yn dod â ‘sbarcl’ i n...

05/01/2022
Categori: Newyddion

Mae Owain Wyn Evans yn wyneb cyfarwydd ledled Cymru a thu hwnt ers ei drwmathon 24-awr anhygoel ar gyfer Plant Mewn Angen, a nawr mae ganddo her newydd: cyflwyno ei gyfres newydd sbon ei hun ar S4C.

darllenwch mwy

Sêr FFIT Cymru yn llwyddo i chwalu’r ...

10/12/2021
Categori: Iechyd, Newyddion

Mae sêr y gyfres iechyd FFIT Cymru wedi parhau gyda’u trawsnewid dramatig gan lwyddo i golli 15 stôn rhyngddynt mewn ychydig dros chwe mis.

darllenwch mwy

Ymchwil am ymddygiad piod môr wrth gy...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Newyddion

Mae papur ymchwil yn astudio amgylchedd cynefinoedd piod môr gan fyfyriwr ymchwil mewn swoleg môr ym Mhrifysgol Bangor wedi cael ei ddyfarnu’n bapur y flwyddyn gan y cyfnodolyn nodedig.

darllenwch mwy

Dewi Prysor yn rhannu ei hanesion yn ...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Llenyddiaeth, Newyddion

Yr wythnos hon cyhoeddir cyfrol 100 Cymru: Y mynyddoedd a fi sy’n dathlu 100 mynydd uchaf Cymru gan rannu gwybodaeth ymarferol a hanesion Dewi Prysor wrth iddo eu dringo yn 2017.

darllenwch mwy

Bwca yn rhyddhau sengl newydd i gefno...

30/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Yn Nhyffryn Aeron, Ceredigion mae ymgyrch ar waith i geisio prynu tafarn ‘Y Vale’ er mwyn ei hailagor fel tafarn gymunedol ac i gydfynd mae'r band lleol Bwca yn rhyddhau sengl newydd blŵs, hwyliog a bachog o’r enw ‘Lawr yn y Vale’ ar ddydd Gwener Rhagfyr 3ydd.

darllenwch mwy

Cyngor Sir Gâr yn annog pobl i yrru'n...

29/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Sir Gâr yn cael eu hannog i yrru'n fwy effeithlon a lleihau eu hallyriadau carbon er mwyn ceisio mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

darllenwch mwy

Rhannu arbenigedd trethi a lles i hel...

29/11/2021
Categori: Addysg, Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae arbenigwraig ar drethi yn yr Ysgol Fusnes Profysgol Bangor wedi bod yn defnyddio ei harbenigedd i roi sylw i faterion cymdeithasol sy'n ymwneud â thlodi a gwasanaethau cynghori.

darllenwch mwy

Plannu 5,000 o goed i ddathlu pen-blw...

29/11/2021
Categori: Addysg, Amgylchedd, Hamdden, Newyddion

Fel rhan o’r dathliadau i nodi pen-blwydd Parc Cenedlaethol Eryri yn 70 eleni, yr wythnos hon bydd swyddogion yn dechrau ar brosiect arbennig - sef plannu 5,000 o goed ar hyd a lled y Parc Cenedlaethol – un ar gyfer pob genedigaeth a dathliad pen-blwydd 70 oed yn Eryri yn ystod y flwyddyn.

darllenwch mwy