Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) yn dod â gweithrediadau’r cwmni i ben

01/07/2014

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith

Mae Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) wedi dod â gweithrediadau’r cwmni i ben. 

 

Dyma ddatganiad gan y sefydliad isod.

 

Gyda thristwch mawr, o heddiw, Dydd Mawrth 1 Gorffennaf 2014 ymlaen, mae Sefydliad Cerddoriaeth Gymreig (SCG) yn dod â gweithrediadau’r cwmni i ben.

 

Daeth cytundeb cyllid-craidd tair blynedd cyfredol SCG â Llywodraeth Cymru i ben ddoe, ar 30 Mehefin 2014. Er gwaethaf ein hymdrechion dros y naw mis diwethaf i drafod parhad y cyllid-craidd, ni ystyriai’r Bwrdd bod cynnig Llywodraeth Cymru o estyniad chwe mis, i alluogi’r cwmni i sicrhau ffrwd arall o incwm tra’n parhau i ddarparu’r gwasanaeth craidd, yn gynnig hyfyw.

 

Penderfynodd y Bwrdd felly na fydd yn derbyn y cynnig o gyllid ac y bydd yn bwrw ymlaen i derfynu gweithrediadau’r cwmni, ac o ganlyniad, bydd y tri aelod o staff yn cael eu gwneud yn ddi-waith.

 

Fel corff gweithredol a bwrdd, rydym yn hynod o falch o’r gwerth a’r arweinyddiaeth yr ydym wedi ei ddangos o fewn y diwydiant ar gymhorthdal refeniw bychan iawn o £160,000 y flwyddyn, rydym wedi trosoli llawer mwy o arian yn nhermau gwerth prosiectau, wedi gwasanaethu sawl busnes Cymreig ac wedi datblygu economi cerddoriaeth Cymru.

 

Dros y flwyddyn ddiwethaf rydym wedi:

  1. Llwyddo i ddod ag Arddangosfa Cerddoriaeth y Byd, WOMEX i Gymru, gan roi hwb economaidd gwerth £3,177,000 i Gaerdydd.
  2. Cynhyrchu 36 digwyddiad hyfforddi pwrpasol ledled Cymru mewn meysydd fel hawlfraint cerddoriaeth, amser chwarae ar y radio, hyrwyddo cerddoriaeth fyw a threfnu gwyliau.
  3. Ateb 1708 o ymholiadau gan y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.
  4. Wedi lansio cyfeirlyfr cerddoriaeth Gymreig sy’n gwasanaethu 1705 o gwmnïau cerddoriaeth yng Nghymru.
  5. Sicrhau presenoldeb cerddorol rhyngwladol ar gyfer cwmnïau cerddoriaeth Cymreig yn Womex ac SXSW ac archwilio marchnadoedd newydd yn Porto Musicale (Recife, Brasil) a PrimaveraPro (Barcelona, Sbaen).


Mae adroddiad blynyddol SCG, a gyhoeddwyd ar gyfer ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yr wythnos ddiwethaf, ac sydd ar gael i’w ddarllen isod, yn amlinellu sut y bu SCG o fudd drwy drefnu digwyddiadau i ddatblygu’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.


 

Cliciwch yma i lawrlwytho ein Adroddiad BlynyddolMae’n peri gofid mawr inni gau ein swyddfa a dod â’n gweithrediadau i ben ac rydym yn hynod o bryderus am y bwlch y mae hyn yn ei achosi yn y gwasanaeth i ddiwydiant cerddoriaeth Cymru. Fodd bynnag, ar ôl ystyried yn ofalus nifer o opsiynau, ac o wybod nad oes ymrwymiad pellach gan Lywodraeth Cymru i gyllido ein gwasanaeth i’r diwydiant, dyma’r unig opsiwn cyfrifol sydd ar gael inni ar hyn o bryd.

 

Os ydych yn gweithio yn y sector cerddoriaeth yng Nghymru ac angen cymorth, neu os ydych yn bwriadu gweithio yn y sector cerddoriaeth yng Nghymru, cysylltwch â Busnes Cymru 03000 6 03000 neu http://business.wales.gov.uk/contact-us.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net