Ar fin sefydlu academi drôniau yng Ngwynedd

Mae Academi Dronau ar fin cael ei sefydlu yng Nghanolfan Awyrofod Eryri yn Llanbedr gan roi cyfle i bobl ifanc sydd rhwng 14 a 19 mlwydd oed ddysgu sut i ddefnyddio dronau a llawer mwy.

Mae Canolfan Awyrofod Eryri yn un o ddim ond dau leoliad yng Ngwledydd Prydain sy'n caniatáu i ddronau hedfan gyda llai o reoliadau o fewn radiws o 10km o'r maes awyr. Mae hyn yn gwneud y lleoliad yn le perffaith ar gyfer dysgu am dronau a darganfod eu posibiliadau.

 

Mae’r Academi yn cael ei ariannu gan Arloesi Gwynedd Wledig a Chyngor Gwynedd, ac mi fydd yn rhedeg bob Dydd Sadwrn rhwng y 15fed o Fedi a’r 20fed o Hydref 2018. Mae ceisiadau nawr yn cael eu derbyn ar gyfer yr academi sydd yn rhad ac am ddim i bobl ifanc rhwng 14 a 19 mlwydd oed.

 

Esboniodd Rheolwr Arloesi Gwynedd Wledig Zoe Pritchard “Bydd y bobl ifanc yn dysgu sut i ddefnyddio dronau yn ddiogel mewn amgylchedd rheoledig. Dylunnir y prosiect i annog gwaith tîm, meddwl yn feirniadol, a chreadigrwydd. Bydd arddangosiadau, gweithgareddau ymarferol a thrafodaethau byd go iawn yn gwneud dysgu yn hwyl.

 

“Bydd siaradwyr gwadd yn ymweld o nifer o wahanol feysydd fel y Tîm Achub Mynydd, Amaethyddiaeth, Heddlu Gogledd Cymru a Ffotograffiaeth. Bydd yn helpu i amlygu'r nifer fawr o gyfleoedd swyddi newydd sydd wedi ymddangos drwy’r datblygiadau mewn technoleg drôn.”

 

Ariannu

 

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Caiff hefyd ei ran gyllido gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear (NDA) a Chyngor Gwynedd.

 

Am fwy o wybodaeth a ffurflen gais ewch i'r wefan neu cysylltwch gyda Zoe yn uniongyrchol ar 01766 514 057 neu zoe@mentermon.com Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 12fed o Fedi 2018.