Sesiwn Fawr Dolgellau yn codi arian at achos da

03/05/2017

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iechyd, Newyddion

Llwyddwyd i godi £2200 at achos da yn Nolgellau yn ddiweddar yn dilyn cynnal ocsiwn addewidion i ddathlu pen-blwydd Sesiwn Fawr Dolgellau yn 25 oed ym mis Gorffennaf.

“O ganlyniad i’r Ocsiwn yma, mae Sesiwn Fawr Dolgellau yn falch iawn o fedru cyhoeddi ein bod wedi codi digon o arian i sicrhau Diffibiwlydd (defibulator) arall i Ddolgellau,” meddai Branwen Dafydd, Cadeirydd Pwyllgor y Sesiwn Fawr.

 

“Mae ymgyrch leol wedi’i chynnal dros y misoedd diwethaf tuag at yr elusen Calonnau Cymru. Y gobaith oedd cyfrannu tuag at hon, ond rydyn ni’n andros o falch i ddweud ein bod wedi codi’r £1 200 oedd angen ar gyfer diffibiwlydd. Bydd hwn yn cael ei osod yn Nolgellau,” 

 

Achosion da

 

Roedd yr arian a godwyd yn yr ocsiwn yn cael ei rannu rhwng Calonnau Cymru ac elusen yr Ambiwlans Awyr.

 

“Ar ben hyn, rydyn ni hefyd yn falch o gyhoeddi ein bod yn gallu cyfrannu £1200 tuag at yr Ambiwlans Awyr. Mae Banc Barclays yn rhoi cyfraniad tuag at y swm yma, sy’n golygu bod £2200 yn mynd at yr elusen bwysig yma.”

 

“Mae hi mor braf gallu rhoi rhywbeth yn ôl i bawb fu’n cefnogi Sesiwn Fawr Dolgellau dros y blynyddoedd. Hyderwn y bydd ein hymdrechion yn achub bywydau,” ychwanegodd Branwen.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru