Sesiynau amser stori ar-lein i blant yn Sir Gâr

22/04/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Llenyddiaeth, Newyddion

Bellach gall plant fwynhau amseroedd stori ar-lein gyda Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin tra'n aros gartref.

Mae Darllen gyda Gaynor yn gyfres ddigidol o storïau i ddiddanu plant yn ystod y coronafeirws.

 

Fe wnaeth dros 4,000 o deuluoedd wrando ar WOW Said the Owl gan Tim Hopgood ac Alun yr Arth yn y Castell gan Morgan Tomos.
Ymunodd yr awdur arobryn Ian Beck, a ysgrifennodd Lost on the Beach, ac ail-drydaru'r storïau ar blatfform cyfryngau cymdeithasol Twitter.

 

Mae plant yn cael eu hannog i ryngweithio yn dilyn y sesiynau drwy anfon llun yn seiliedig ar y stori y maent wedi gwrando arni neu ysgrifennu fersiwn o'r stori a'i hanfon ar-lein.
Mae'r sesiynau amser stori yn ddwyieithog ac maent yn cael eu cynnal bob dydd Mercher am 2pm. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar dudalen Facebook Llyfrgelloedd Sir Gaerfyrddin.

 

Yn ystod yr wythnosau nesaf, bydd y storïau yn cynnwys Fox’s Socks gan Julia Donaldson ac Alun yr Arth ar y Mȏr gan Morgan Tomos, yn ogystal â rhai o'r ffefrynnau eraill fel Goodnight to the Sleepy Animals gan Ian Whybrow.

 

Cadw'n weithgar

 

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Tra bod plant i ffwrdd o'r ysgol ac yn aros gartref, mae'n bwysig eu bod yn parhau i ddarllen. Mae'r sesiynau amser stori hyn gyda'n llyfrgelloedd yn hwyl, yn gyffrous ac yn helpu i gadw meddyliau ifanc yn weithgar ac wedi'u hysbrydoli yn ystod y cyfnod llwyrgloi. Mae amrywiaeth eang o storïau ar-lein ar gael, felly gall teuluoedd a phlant barhau i fwynhau darllen o'u cartrefi eu hunain tra bod y llyfrgelloedd ar gau.”

 

Mae amrywiaeth o adnoddau ar-lein ar gael am ddim ar wefan y llyfrgelloedd, gan gynnwys Ziptales sy'n ceisio annog plant i ddarllen drwy bosau, storïau a gemau rhyngweithiol a hwyliog. Mae'n cael ei ddefnyddio'n barod mewn ysgolion ac mae'n cynnig gweithgareddau ymarferol mewn amgylchedd dysgu diogel ar-lein i blant.  

 

Mae gweithdrefnau ymuno hamddenol ar waith mewn ymateb i'r coronafeirws, felly nid yw hi erioed wedi bod yn haws ymuno â'ch llyfrgell leol a mwynhau'r rhestr o adnoddau am ddim sydd ar gael ar-lein. www.sirgar.llyw.cymru/llyfrgelloedd
Mae'r llyfrgelloedd yn cydweithio'n agos â'r ysgolion i gefnogi addysg plant drwy ddarparu llyfrau priodol i weddu i anghenion yr ysgol.