Sesiynau blas ar gelf yn nhalgylch Eisteddfod Sir Conwy

Fe fydd yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghonwy yn cynnal cyfres o sesiynau blasu celf hynod amrywiol yn nalgylch yr Eisteddfod eleni sy’n amrywio o sgrinargraffu i wehyddu tecstiliau.

Mae ambell sesiwn eisoes wedi’i chynnal, ac eraill wedi gwerthu allan yn barod, ond mae tocynnau cyfyngedig ar gael ar gyfer nifer o sesiynau eraill ar hyd a lled y sir.

 

Dywedodd Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau Gweledol yr Eisteddfod Genedlaethol, “Mae hwn yn gynllun gwirioneddol hyfryd, a’r bwriad yw rhoi cyfle i bobl o bob oed gael tro ar elfen newydd o gelf neu grefft, neu i ddatblygu sgiliau ychwanegol mewn maes sydd eisoes o ddiddordeb iddyn nhw.

 

“Mae pob math o weithdai ar gael, ac mae’n dangos pa mor gryf ac amrywiol yw’r sector celfyddydau gweledol yma yn Sir Conwy – gyda sawl gyda dilyniant rhyngwladol.  Mae’n hynod bod y mwyafrif o’r artistiaid naill ai yn byw a gweithio yma neu’n hannu o’r sir!  Rydan ni’n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi bod wrthi’n trefnu’r sesiynau yma ac i’r artistiaid niferus sy’n cydweithio gyda ni ar y prosiect. 

 

“Mae tocynnau’n brin iawn ar gyfer amryw o’r sesiynau ac eraill eisoes wedi gwerthu allan, ond beth am roi tro arni?  Beth am ddod â chriw o ffrindiau at ei gilydd i dreulio diwrnod neu hanner diwrnod yn gwneud rhywbeth gwbl wahanol i’r arfer? 

 

“Mae’n gyfle rhy dda i’w golli, felly ewch amdani, a phwy â ŵyr, efallai y byddwch yn cael blas arbennig ar un o’r crefftau ac yn penderfynu parhau i ddysgu a datblygu’ch sgiliau!  Ac yn fwyaf oll, cewch fynd â’ch gwaith adref ar ddiwedd y sesiwn!” 

 

Mae nifer fawr o brofiadau celf a chrefft ar gael fel rhan o’r cynllun, gan gynnwys darlunio â phwythau gyda Cefyn Burgess, sydd eisoes wedi gwerthu allan, argraffu a gwneud lampshêd gyda Peris & Corr, a chreu gemwaith gydag Angela Evans, sydd wedi dylunio a chreu Coron yr Eisteddfod eleni.

 

Paentio pastel 

 

Mae cyfle hefyd i baentio pastel gyda’r artist Paul Pigram, sydd nid yn unig yn artist o fri, ond sydd hefyd yn awdur a thiwtor, gyda’i gyfrol, Beginning Pastel, ymysg y llyfrau mwyaf pwysig ar gyfer unrhyw un sy’n awyddus i ddatblygu’u sgiliau peintio pastel.  Bydd Paul yn arwain tair sesiwn ar beintio dros yr wythnosau nesaf, cestyll  ar 16 Mehefin, mynyddoedd ar 7 Gorffennaf, a thirluniau ar 21 Gorffennaf, gyda’r tri’n cael eu cynnal yn ei stiwdio arbennig yn Nhal-y-cafn, Dyffryn Conwy.

 

Gallwch archebu lle ar y cyrsiau drwy fynd i'r wefan hon

 

Gallwch hefyd gysylltu’n uniongyrchol gyda’r trefnwyr os oes gennych chi unrhyw ymholiadau nei i roi’ch enw ar y rhestr aros, gweithdaicelfeisteddfodconwy2019@gmail.com neu ffoniwch 07472 531 813.  Cofiwch bod dyddiad cau ar gyfer archebu lle ar y cyrsiau, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cysylltu mewn da bryd!