Sesiynau i drafod Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd

06/06/2016

Categori: Arian a Busnes, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe fydd sesiynau yn cael eu cynnal gyda arbenigwyr i drafod refferendwm yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrifysgolion Aberystwyth a Bangor yr wythnos nesaf.

Bydd y digwyddiad yn Aberystwyth yn cynnwys panel o dri arbenigwr ar faterion Ewropeaidd: Yr Athro Michael Keating o Brifysgol Aberdeen, Athro ar wleidyddiaeth Ewropeaidd a Chyfarwyddwr presennol y Ganolfan ESRC ar Newid Cyfansoddiadol; Alan Davies, Prif Weithredwr Undeb Amaethwyr Cymru, a Dr Alistair Shepherd, arbenigwr ar Wleidyddiaeth Ewrop ac uwch ddarlithydd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cadeirir y digwyddiad gan Sara Gibson, BBC Cymru Wales.

 

Cynhelir y digwyddiad yng Nghanolfan y Morlan, Rhodfa'r Gogledd, Aberystwyth ar ddydd Llun 13 Mehefin, 2016 am 6.00yh, gyda choffi a chacennau o 5.30yh ymlaen. Mae croeso i bawb ac mae mynediad am ddim.

 

Trafodaethau pwysig

 

Gan siarad cyn y digwyddiad, pwysleisiodd Dr Anwen Elias, Cyfarwyddwr Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, bwysigrwydd trafodaethau o'r math yma yng Nghanolfan y Morlan yn ystod y cyfnod yn arwain at y Refferendwm ar 23 Mehefin - Refferendwm a fydd yn penderfynu a fydd y Deyrnas Gyfunol yn parhau yn yr Undeb Ewropeaidd ai beidio.

 

"Rydym yn falch i groesawu'r Athro Michael Keating yn ôl i Aberystwyth i rannu ei farn ar y Refferendwm, ac i wneud hynny mewn trafodaeth ag Alan Davies a Dr Alistair Shepherd a phobl Aberystwyth a Cheredigion," meddai Dr Elias, arbenigwr blaenllaw ar wleidyddiaeth Ewropeaidd a rhanbarthiaeth gymharol o fewn Ewrop.

 

Mae Ysgol y Gyfraith Prifysgol Bangor hefyd, mewn partneriaeth â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Caerdydd, yn trefnu trafodaeth gyhoeddus ar y Refferendwm Ewropeaidd ddydd Gwener Mehefin 17 am 6.00.

 

Cynhelir y digwyddiad yn Narlithfa Eric Sunderland ym Mhrif Adeilad Prifysgol Bangor ar Ffordd y Coleg, Bangor.

 

Yn ôl Dr Mark Hyland, o Ysgol y Gyfraith Bangor, gellir dadlau mai'r Refferendwm Ewropeaidd  yw'r penderfyniad mwyaf i wynebu pobl Prydain mewn cenhedlaeth.

 

“Mae’r UE yn gysyniad cymhleth gyda goblygiadau cyfreithiol, economaidd, gwleidyddol a chymdeithasol i bob un o’i 508 mil o ddinasyddion.

 Mae Ysgol y Gyfraith Bangor yn cydnabod pwysigrwydd y refferendwm ac yn credu ei fod yn bwysig cynnal  trafodaeth ddeallus a chytbwys arni. Mae’r Brifysgol yn cefnogi cynnal trafodaeth deg ac agored er mwyn galluogi’r gymuned leol i ymgysylltu â siaradwyr o ddwy ochr y drafodaeth ynghylch y refferendwm.

 

Mae fformat tri phanel y digwyddiad yn adlewyrchu themâu allweddol sydd yn ymddangos yn fwyaf aml yn y drafodaeth ynghylch y refferendwm a dylai’r themâu yma fod o ddiddordeb i ‘r rhan fwyaf o  bobl.”

 

Bydd y tri phanel yn canolbwyntio ar effaith parhau’n aelod neu adael yr UE ar: Swyddi a’r Economi, Cymdeithas a’r Gyfraith ac y Deyrnas Unedig a Chysylltiadau Rhyngwladol. Bydd gwleidyddion, pobl busnes, ysgolheigion ac eraill ar y paneli, gan gynrychioli’r ymgyrchoedd dros barhau’n aelodau o’r UE a’r un dros adael.

 

Bydd pob trafodaeth yn cynnwys sesiwn holi ac ateb, gan roi cyfle i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau ger bron y siaradwyr gwadd.

 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y digwyddiad, cysylltwch â Dr Mark Hyland, Ysgol y Gyfraith:  m.hyland@bangor.ac.uk. 

 

Mae’r digwyddiad yn agored i bawb - gofynnir i’r rhai sydd â diddordeb mewn mynychu’r digwyddiad gofrestru o flaen llaw gyda Eventbrite.