Sesiynau ymlacio ac adfywio yn dod i Ŵyl Tafwyl eleni

02/06/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden

sesiynau tylino pen rhad ac am ddim

Bydd yna ychwanegiad newydd diddorol i Ŵyl Tafwyl eleni gyda Yurt Lles yn cael ei lansio i gynnig sesiynau ymlacio ac adfywio i fynychwyr yr Ŵyl. 

 

Am y tro cyntaf erioed, bydd rhaglen lawn o ddigwyddiadau a sesiynau blasu yn cael eu cynnal gan therapyddion cymwys a hynny mewn yurt draddodiadol, yng ngerddi ysblennydd Castell Caerdydd.

Ymhlith y sesiynau bydd gweithdy Tylino Pen Indiaidd, sesiwn blasu Iachau Reikki, Qigong a sesiwn Ioga Hamddenol.

 

Ymysg y sgyrsiau a sesiynau holi ac ateb bydd sgwrs am Egwyddorion Pilates, Hunan Iachad Hawdd, Aciwbigo, a sgwrs ar fyw yn iach ac yn organig.

"Mae'r Yurt Lles yn gyfle gwych i ymlacio, dadflino a dianc rhag prysurdeb yr ŵyl. Mae'n ddathliad o fyw yn iach i'ch meddwl, corff a'r enaid. Dewch i ddarganfod syniadau newydd, cysyniadau newydd a ffordd newydd o fyw." Mari Rhys, tiwtor Ioga.

 

Ioga babi

 

Ar gyfer cynulleidfa ieuengaf Tafwyl, fe fydd yna sesiwn ioga babi a sgwrs gan Feithrinfa Pelican ar fyw'n organig. Bydd y sesiwn blasu ioga babi yn agored i fabanod 6 wythnos oed - 9 mis oed. Mae cyrff babanod yn hyblyg ac, yn union fel oedolion gallant fanteisio ar symudiadau hamddenol ioga. Bydd Meithrinfa Pelican yn rhoi sgwrs ar bwysigrwydd bwyta'n iach ac yn rhannu ryseitiau organig ar gyfer plant.

"Mae Pelican yn arbenigo mewn deiet iachus i blant, tra'n gwneud popeth y gallwn i fod yn garedig i'r amgylchedd. Ymunwch â ni yn Tafwyl am awgrymiadau ar sut i feithrin plant iach, hapus mewn amgylchedd eco-gyfeillgar." Meithrinfa Pelican

 

Bydd pob sesiwn yn yr Yurt Lles yn rhad ac am ddim a bydd yn rhedeg ar sail gwasanaethu cyntaf i'r felin.