Sioe deithiol angen help i greu rhith amgueddfa am y Gwasanaeth Iechyd

08/06/2017

Categori: Hamdden, Iechyd, Newyddion

Bydd sioe deithiol People’s History of the NHS yn cyrraedd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru yn fuan ac maent angen eich help i greu rhith amgueddfa.

Mae Ymddiriedolaeth Wellcome wedi bod yn teithio Prydain i gofnodi profiadau a barn y bobl tuag at y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. 

 

Mae croeso i ymwelwyr ddod i rannu straeon ac atgofion am y Gwasanaeth Iechyd, neu ddangos gwrthrychau megis tagiau babanod, dannedd dodi, cynorthwy clywed neu’r hen sbectolau deniadol yna! Wnaethoch chi greu rhywbeth tra’n aros mewn ysbyty? Ydych chi wedi ymgyrchu i arbed y Gwasanaeth Iechyd? Dewch â ffotograffau, placardiau, bathodynnau neu daflenni ac esbonio i’r tîm beth mae’r Gwasanaeth Iechyd yn ei olygu i chi.

 

Casgliadau’r Amgueddfa

 

Bydd gwrthrychau o gasgliadau Amgueddfa Cymru i’w gweld ar y diwrnod i ddangos hanes iechyd yng Nghymru cyn dyddiau’r Gwasanaeth Iechyd. Bydd gweithgareddau crefft yno i’r plant hefyd.

 

Dywedodd Sioned Hughes o Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, “Mae’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn rhan o’n bywydau ni i gyd ac rydyn ni am glywed beth mae’n ei olygu i bobl. Dyma gyfle i chi ddod i rannu atgofion, profiadau a gwrthrychau o’r byd iechyd gyda ni. Galwch draw i ddweud eich stori a’n helpu i greu rhith amgueddfa am y Gwasanaeth Iechyd.” 

 

Fe fydd sioe deithiol People’s History of the NHS yn cyrraedd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ar 17 Mehefin, 11am-4pm.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru