Sêl bendith i ddymchwel tai yn Aberystwyth

18/07/2014

Categori: Arian a Busnes, Newyddion

Mae Enid Jones wedi colli ei hymgyrch i aros yn ei chartref, ar ôl i Lywodraeth Cymru gefnogi argymhelliad yr arolygydd cynllunio i ddymchwel rhes o dai yn Aberystwyth.


Mae hyn yn golygu y bydd datblygwr yn medru parhau â chunlluniau i ddymchwel 12 o dai ar Ffordd Glyndŵr. Dim ond ond un oedd yn byw yno oedd wedi gwrthod gwerthu, sef Enid Jones sy'n 58.

Bydd dymchwel y tai yn gwneud lle i siopau Tesco a Marks & Spencer newydd ar safle maes parcio Stryd y Felin.

Barnodd yr arolygydd cynllunio y byddai'r datblygiad er budd cyhoeddus, er y byddai yn amharu ar hawliau dynol Mrs Jones.

Mewn gwrandawiad yn gynharach eleni, dywedod y datblygwr bod tri opsiwn adleoli wedi eu cynnig i Mrs Jones. Gall gael tŷ o'i dewis hi, tŷ yn agos i'r afon fel rhan o ddatblygiad newydd, neu dŷ ar stryd gyfagos.

'Gadael mewn llonydd'

Dywedodd Mrs Jones wrth roi tystiolaeth i'r gwrandawiad: "Nid jyst tŷ yw hwn, ond fy nghartref."

Pan ofynnwyd beth fyddai'r canlyniad delfrydol o'r gwrandawiad, atebodd: "Fy ngadael i mewn llonydd a gadael fy nghartref lle mae e." Fel rhan o'r cynllun, bydd adeiladau eraill hefyd yn cael eu dymchwel, gan gynnwys canolfan ddydd, neuadd a garej wag.

Gallai'r siopau agor erbyn Rhagfyr 2016 yn ôl y cyngor, ac mae'n dweud y bydd y datblygiad yn hybu economi'r dref o rwng £1.6m a £3.5m bob blwyddyn.

Dywedodd adroddiad y cyngor y byddai'r siopau yn creu 295 o swyddi llawn amser.

Ffynhonnell wefan: BBC Cymru Fyw 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net