Sêren y byd rygbi am agor stondin Hybu Cig Cymru yn y Ffair Aeaf

23/11/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Elinor Snowsill

Bydd un o eilunod dilynwyr rygbi Cymru, Shane Williams, yn siŵr o ddenu tyrfaoedd ar ddiwrnod agoriadol Ffair Aeaf Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt ar 26 Tachwedd.

Bydd y gŵr a sgoriodd fwy o geisiadau na neb arall yn westai arbennig ar stondin Hybu Cig Cymru  brynhawn ddydd Llun pan fydd yn helpu i gyfleu’r neges y gall cig oen fod yn rhan ddelfrydol o ddiet cytbwys iach wrth gadw’n heini.

 

Am 1pm ar ei stondin yn Neuadd De Morgannwg, bydd HCC yn dangos fideo a wnaed fel rhan o’i ymgyrch newydd ‘Caru Cig Canol Wythnos’ lle gwelir Shane Williams yn coginio pryd o gig oen iach a hwylus.

 

Yna bydd Shane yn coginio’n fyw yng nghegin arddangos HCC lle bydd yn ymuno ag Elwen Roberts i goginio Cig Oen Cymru PGI ac i rannu cyfrinachau am y ffordd y mae’n bwyta ac ymarfer i gadw’n iach. Wedyn bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig,  Lesley Griffiths AC, yn ymuno â Shane i goginio’i hoff bryd hi o Gig Oen Cymru.  

 

Bydd seren rygbi arall yn ymuno â HCC i hyrwyddo Cig Eidion Cymru PGI. Bydd maswr tîm rygbi menywod Cymru, Elinor Snowsill, yn rhannu rhai o’i ryseitiau hi ar gyfer Cig Eidion Cymru ac yn trafod y gystadleuaeth newydd lle gall timau menywod ennill £1,000 tuag at offer rygbi newydd, gwersi cicio gan Elinor a Chig Eidion Cymru i’r garfan.

 

Blasu prydau

 

Gall y bobl sy’n mynychu’r Ffair Aeaf flasu’r prydau sy’n cael eu coginio a chwrdd â’u heilunod rygbi, yn ogystal â chymryd rhan mewn cystadleuaeth ar stondin HCC i ennill nwyddau rygbi a chig coch.

 

“Rydym wrth ein bodd y bydd Shane ac Elinor yn serennu yn ein sioe yn y Ffair Aeaf brynhawn ddydd Llun,” meddai Rheolwr Datblygu'r Farchnad yn HCC, Rhys Llywelyn, sydd yn trefnu’r digwyddiad.

 

“Mae ein hymgyrchoedd gaeaf ar gyfer cig oen a chig eidion yn seiliedig ar y neges fod cig coch yn rhan hwylus a maethlon o ddiet cytbwys iach,” meddai Rhys. “Mae gweithio gyda sêr rygbi yn ffordd wych o ddangos fod cig eidion a chig oen yn llawn o brotein a maethynnau, ac yn dda dros ben wrth gadw’n heini.”