'Steddfod yr Urdd yn cyhoeddi partneriaeth newydd

Cyhoeddodd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd heddiw bartneriaeth newydd gyda’r gwneuthurwyr awyrennau llwyddiannus, Airbus.

Mae gan Airbus ffatri ym Mrychdyn, sydd ond 10 milltir o’r Eisteddfod eleni, ble maent yn cynhyrchu adenydd awyrennau.

 

Bydd Airbus yn noddi y Ganolfan Groeso yn yr Eisteddfod – yr adeilad cyntaf y bydd y 90,000 o ymwelwyr o ddisgwylir yn ystod yr wythnos yn cerdded trwyddo i gyrraedd y Maes.

 

Mae Eisteddfod yr Urdd yn ŵyl deuluol sydd yn cael ei chynnal yr wythnos nesaf (30 Mai – 4 Mehefin) ar dir Ysgol Uwchradd Fflint.

 

Yn ôl Aled Sion, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, “Rydym yn falch iawn o fod wedi sefydlu y bartneriaeth newydd hon gydag Airbus.  Maent yn gyflogwr pwysig yn yr ardal yma ac mae eu nawdd yn cael ei werthfawrogi yn fawr.

 

“Bydd ganddynt hefyd stondin o fewn Gwyddonle sydd yn gweithio yn wych, gan fod Airbus a Phrifysgol Abertawe, sydd yn noddi y Gwyddonle, eisoes yn bartneriaid.”

 

Digwyddiad hynod o bwysig

 

Ychwanegodd Mark Stewart, Rheolwr Cyffredinol y DU a Chyfarwyddwr Adnoddau Dynol Airbus, “Mae Eisteddfod yr Urdd yn ddigwyddiad hynod o bwysig yng nghalendr plant a phobl ifanc Cymru, felly gan fod y digwyddiad yn cael ei gynnal ar stepen ein drws eleni, roedd yn gyfle gwych i Airbus a’i bartneriaid academaidd – Coleg Cambria a Phrifysgol Abertawe – i groesawu ac annog pobl ifanc i ystyried dilyn gyrfa mewn peirianneg.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru